ARTIKLER


Syge svin sendes til Tyskland

PÅ grund af de skrappe danske kontrolregler, foretrækker flere og flere landmænd at sende deres dyr til Tyskland, hvor det er sværere at opdage, når de er syge.
Af Sven Skovmand
27. oktober 2006

I Landbrugsavisen 18.10.2006 klager underdirektør Flemming Lønbæk Jensen fra Danish Crown over at svin der sendes til Tyskland, ikke kontrolleres så grundigt som svin der slagtes i Tyskland.

Mens svinene på de danske slagterier kontrolleres to gange, kontrolleres de eksporterede svin kun Èn gang, og det sker under forhold, der gør det svært at opdage for eksempel skuldersår.

Det har ført til at der har været et stort antal politianmeldelser mod svineavlere, der har sendt deres svin til danske slagterier. Noget tilsvarende er ikke sket med de landmænd, der sender deres svin til tyske slagterier.

Derfor oplever Danish Crown at mange andelshavere melder sig ud af selskabet for at undgå kasserede svin og bøder.

Afdelingsdyrlæge Jens Lyhne Christensen fra Fødevareregion Syds kontrolafdeling i Haderslev erkender at der er et problem, men har ingen forslag til løsning.