ARTIKLER


Åbenhed udskydes til ny landbrugsstøtte er klar

Oplysningerne om hvad de enkelte landmænd og selskaber modtager i EU-støtte vil blive offentlige, men først efter at landbrugspolitikkens fremtid er lagt fast.
Af Staffan Dahllöf
11. februar 2007

BUDAPEST (NOTAT) – Skatteyderne i EU skal have mulighed for at se hvem som får hvad i støtte fra den omfattende land­brugskasse. I dag gælder denne åbenhed om støttemodtagere kun i kraft af nationale love i Danmark og i fem andre medlemslande – Sverige, Holland, Letland, Slovakiet og Slovenien.

Åbenheden for alle EU-lande bliver først til virkelighed i slutningen af 2009, fremgik det af en konference om EU-journalistik og åbenhed i Budapest i sidste måned. To vigtige processer skal først være overstået:

· En planlagt gennemgang, kaldet »helsekontrol« (CAP Health Check, på EU-slang) af hvordan landbrugs­poli­tikken virker.

· En besluttet midtvejsvur­de­ring af det langtidsbudget som løber til 2013.

De to processer skal ikke kun være påbegyndte, men også afsluttede, når den besluttede åben­hed træder i kraft sidst i 2009.

Det er ikke en tilfældighed, mener Pierre Boulanger, forsker ved institut for internationale studier, Sciences Po, i Paris:

»Frankrig har ingen interesse i at få udleveret oplysninger om modtagere af landbrugsstøtten inden »helsekontrollen« af land­brugspolitikken,« sagde han på konferencen i Budapest.

Trussel mod pengestrømmen

Ariel Brunner, samordner i mil­jøorganisationen Birdlife International frygter at den lovede åbenhed om landbrugsstøtten kommer for sent.

»For hvert år bliver de nye med­­lemslande i EU mere integrerede i støtteordningerne. For hvert år uden åbenhed bliver de stadig mere interesserede i at bevare de gældende ordninger,« sagde han.

Andrzej Krajewski, polsk pub­licist som prøver at afdække hvordan landbrugsstøtten bliver fordelt i sit hjemland, bekræftede den polske interesse i ikke at udlevere oplysninger som kan true pengestrømmen fra Bruxelles.

»Den fælles landbrugspolitik er langt fra ideel, meget tyder på at kirken er en stor skjult støttemodtager, og at politikken ikke er til gavn for det store flertal af de polske bønder. Men regeringen får en interesse i at holde fast i de samlede udbetalinger til Polen. Og de vokser for hvert år.«

På konferencen om land­brugs­støtten pegede økonomen Pierre Boulanger på at der kan opstå nye sprækker i den lukkede franske holdning ved forårets præsidentvalg.

Trusler fra José Bové

Hverken den borgerlige kandidat Nicolas Sarkozy eller socialdemokraten Ségolène Royal, har afgivet nogle valgløfter om at åbne op for oplysninger om hvem som modtager hvad. Det kan de dog komme til. José Bové, formand for en af de to franske bondeorga­ni­sa­tioner, og kendt for sine aktioner mod gen-afgrøder og burgerbarer, har overvejet at op­stil­le til valget.

»Bové vil ikke have nogen chance, men han vil sætte spotlight på hvordan landbrugsstøtten virker, og kunne afkræve de andre kandidater løfter om at løfte på sløret inden EU-reglerne træder i kraft. Man skal huske på at deltagerdemokrati med aktioner og demonstrationer er et vigtigt indslag i fransk politik« sagde Pierre Boulanger.