ARTIKLER


Det forfulgte folk

Der er omkring 30 millioner kurdere, men de har aldrig haft deres egen stat.
Af Sven Skovmand
3. december 2007

Kurderne taler i modsætning til tyrkere og arabere et indoeuropæisk sprog, der er beslægtet med det iranske sprog farsi – og langt ude også med dansk.

Men skønt der formentlig er omkring 30 millioner kurdere, har de aldrig haft deres egen stat. De findes i Tyrkiet, Syrien, Irak og Iran, men ingen af disse lande ønsker at give dem nogen form for selvstyre.

Værst har undertrykkelsen været i Tyrkiet hvor man i lange tider slet ikke ville erkende at kurderne eksisterede. De var blot »bjergtyrkere«, som Tyrkiets landsfader, Kemal Atatürk, udtrykte det.

Havde det godt under sultanen

I flere århundreder levede hovedparten af kurderne i det store tyrkiske rige der dengang ikke blot omfattede store dele af Europa, men også de nuværende stater Irak og Syrien.

Den tyrkiske sultans styre var mildt, og han tog sig ikke af at nogle af hans folk talte andre sprog end tyrkisk. Samtidig havde kurderne fuld frihed til at bevæge sig rundt med deres husdyr og sælge deres landbrugsprodukter til folk i byerne.

Men alting blev ændret af Første Verdenskrig der betød at Tyrkiet blev splittet ad, og at kurderne blev skilt fra hinanden.

Ville have olien

I den fredstraktat der blev indgået efter krigen, blev det ganske vist fastslået at kurderne skulle have et område hvor de kunne have selvstyre.

Men løftet blev aldrig holdt, for det viste sig at der var store mængder af olie i den kurdiske del af Irak, og dem ønskede den engelske regering at beholde.

Samtidig erobrede Kemal Atatürk hele Lilleasien tilbage, og han ønskede ikke at give kurderne nogen form for indrømmelser.

Flyttede til storbyerne

Værst for kurderne var dog at det tyrkiske skolevæsen blev moderniseret, og at alle børn nu lærte at læse og skrive. For de kurdiske børn lærte at læse og skrive på tyrkisk, og det kurdiske sprog var bandlyst.

I det kurdiske kerneområde i den østlige del af Tyrkiet blev man ved med at bruge det kurdiske sprog derhjemme. Men i de store byer mod vest taler de færreste kurdere i dag tyrkisk. Det gælder især storbyen Istanbul hvor kurderne menes at tælle tre af byens mindst ti millioner mennesker.

I alt skønnes mindst 15 millioner kurdere at leve i Tyrkiet, men formentlig taler kun omkring halvdelen kurdisk til daglig.