ARTIKLER


Henter ulovlige gifte i Tyskland

Afskaffelsen af kontrollen ved den dansk-tyske grænse har fået landmænd til at smugle store mængder ulovlig sprøjtegifte ind i landet.
Af Sven Skovmand
11. januar 2007

Som følge af den manglende kontrol ved den dansk-tyske grænse foregår der – som tidligere omtalt i NOTAT – et betydeligt smugleri af ulovlig gødning. Men meget tyder på at smugleri af sprøjtemidler er et endnu større problem.

Ifølge Berlingske Tidende den 23.12.2006 afslørede told og politi i september 2004 at 75 landmænd førte store mængder sprøjtegifte over grænsen. Herved snød de ikke kun for at betale den danske afgift på sprøjtegifte. De indførte også gifte, der er forbudte, fordi de er farlige for sundheden og let nedvaskes i grundvandet.

På baggrund af denne aktion skønner man at de 75 landmænd i en to-årig periode har indført 20 tons sprøjtemidler ulovligt. Og smugleriet er formentlig langt større.

I 2007 vil de danske myndigheder undersøge papirerne i de virksomheder der har leveret sprøjtegifte til de 75 landmænd. Man håber herved at finde ud af om de har leveret til andre danske landmænd som man derefter kan retsforfølge.

Landbrugsrådets præsident, Peter Gæmelke, tager skarpt afstand over for den ulovlige indførsel.

»Det er helt uantageligt at det foregår ulovligt. Vi skal naturligvis overholde landets love. De handelsmænd og landmænd, der er involveret i det her, er nogle banditter,« siger han.