ARTIKLER


Mere overnationalt retssamarbejde

En hel pakke nye tiltag skal på en og samme gang skærpe overvågningen af terrorister, kriminelle, fodboldbøller, uønskede udlændinge, og anti-EU-demonstranter. Regeringen er forsigtigt positiv.
Af Staffan Dahllöf
27. januar 2007

EU’s tyske formandskab sætter turbo på politisamarbejdet.

»Vi opnåede en meget bred enighed, jeg er positivt overrasket«, sagde den tyske indenrigsminister Wolfgang Schäuble, efter et uformelt rådsmøde i Dresden den 15-16. januar.

De positive signaler i Schäubles optik var at kun 4 af 27 lande – Storbritannien, Irland, Tjekkiet og Polen – gav klart udtryk for betænkeligheder ved de tyske planer.

Øvrige 23 var i forskellig grad positive over for tanken at øge tempoet i politisamarbejdet, og ikke mindst det tyske oplæg som går ud på at skyde en genvej i EU’s beslutningsproces.

EU skal overtage hele loven

Den tyske genvej handler om at hele EU-kredsen overtager indholdet i Prüm-aftalen, en mellemstatslig aftale som knap halvdelen af medlemslandene står bag i dag.

Det indebærer nye og udvidede muligheder for myndighedernes registersøgning i andre lande, og udvidede magtbeføjelser for politifolk på opgaver i andre lande (se boksen om Prüm-aftalen). Fokus er bredt: De udvidede beføjelser motiveres med trusler fra terrorister, men skal også bruges til at overvåge og sortliste personer som kan mistænkes for at ville forstyrre ro og orden.

»Der tænkes her navnlig på store sportsbegivenheder og europæiske topmøder«, forklarer justitsministeriets embedsmænd i et notat.

I sit oplæg til Dresden-mødet erklærede det tyske formandskab at man ønsker at overføre Prüm-traktatens indhold »1-to-1« til hele EU.

Det kan det dog komme til at knibe med.

Bevæbnet udenlandsk politi

Justitsminister Lene Espersen erklærede sig i Dresden »generelt positiv« til det tyske oplæg. Over for Folketinget markerer ministeren nu at regeringen ikke har lagt sig fast på om omdannelse af Prüm-traktaten til EU-lovgivning bør ske med hensyn til hele aftalen, eller alene dele deraf.

I Justitsministeriets notat til Folketingets Europaudvalg og Retsudvalg vil traktaten have »lovgivningsmæssige konsekvenser« på op imod ti forskellige områder.

De danske love som der bliver behov for at lave om på vedrører politisk følsomme emner som adgang til DNA-registre, og hvilke våben som svensk og tysk politi skal have lov til at bruge på dansk jord.

At politiske tilsagn ikke altid følges af handling viser det franske forbehold over for Prüm-traktaten.

Ifølge nyhedsbureauet AFP tillader fransk grundlov ikke udenlandske politikorps på fransk territorium. Der kommer ingen udenlandske politibetjente i jagt på forbrydere over de franske grænser, og udenlandsk assistance ved sportsbegivenheder og demonstrationer i Frankrig.

Som tidligere omtalt i NOTAT er omdannelsen af Prüm-traktatens indhold til EU-lov sat på dagsordnen for samtlige tre formelle justitsministerrådsmøder i foråret.

Første gang bliver den 15-16. februar.


Dette er Prüm-aftalen

Handler om: Udvidet politisamarbejde, myndigheders adgang til registre i andre lande (»tilgængelighedsprincippet«) og fælles afvisning af uønskede indvandrere. Navn efter den by i Tyskland hvor de syv initiativtagerlande mødtes og indgik en aftale i maj 2005.

Omfatter: Tyskland, Frankrig, Holland, Belgien, Luxembourg, Spanien, Østrig + tilsagn om tilslutning fra Italien, Portugal, Finland og Slovenien. Tilsagn om overvejelser fra Sverige. Foreløbig dog kun i kraft i (ratificeret af) Tyskland, Østrig, Spanien og Luxembourg.

Idé: Deltagende lande tilslutter sig en samlet lovpakke i stedet for som i EU at lovgive enkeltvis om forskellige tiltag. Formålet er at få gennemført de samme tiltag i hele EU.

Indhold:

Adgang til DNA-profiler, og fingeraftryk i andre lande efter princippet »hit/no-hit«. Hvis en oplysning om en eftersøgt person findes (»hit«) skal selve DNA-profilen, eller fingeraftrykket gives videre. Hvis oplysningen ikke findes i registre (»no-hit«) skal det pågældende land være behjælpelig med at skaffe spyt, blodprøve eller fingeraftryk.

· Udvidet adgang til oplysninger over mistænkelige ballademagere op til EU-topmøder, fodboldkampe og andre større begivenheder.

· Fri adgang til at søge direkte (online-adgang) i andre landes motorkøretøjsregistre.

· Mulighed for bevæbnet sikkerhedspersonale (»air marshalls«) ombord på fly.

· Udvidede muligheder for at uniformeret og tung bevæbnet politi kan bruge magtbeføjelser i andre lande.

· Fælles rådgivning om pas- og visumspørgsmål på ambassader i ikke-EU-lande.

· Fælles udsendelse af afviste udlændinge, og mulighed for udsendelse via andre landes territorium.

Kilde: Prüm Convention (selve aftalen foreligger kun på engelsk).

Pressemeddelelser fra det tyske EU-formandskab.

Notat til Folketinget fra Justitsministeriets internationale kontor.