ARTIKLER


Tolkning bliver dyrere og dyrere

olkning og oversættelse koster nu EU over 8 milliarder kroner om året. Og jo flere medlemslande, der kommer, des dyrere bliver det.
Af Sven Skovmand
10. januar 2007

Ifølge det engelske tidsskrift »The Economist« 16.12.2006 kostede tolkning og oversættelse EU over 8 milliarder kroner i 2005. Og udgiften vokser med hver eneste nyt land, der optages som medlem.

Kommissionen har ganske vist henstillet til embedsmændene om at skrive kortere rapporter og forslag, men det har ikke hjulpet ret meget.

Bladet oplyser at to tredjedele af alle dokumenter nu skrives på engelsk, og mener at engelsk efterhånden vil blive det eneste arbejdssprog.

Det erkendes dog at det vil møde stærk modstand. Et forslag til et nyt EU-patent er således blevet bremset, fordi det ville blive uoverkommeligt at oversætte patentet til alle EU’s sprog.