ARTIKLER


EU opgiver kamp mod bibliotekspenge

For fire år siden søgte EU-Kommissionen at rejse en sag mod Danmark, fordi bibliotekspengene kun blev givet til folk, der skrev på dansk. Nu har man opgivet at gennemføre sagen.
Af Sven Skovmand
28. februar 2008

Den 14. december 2007 meddelte EU-Kommissionen ifølge Jyllands-Posten, at den indtil videre opgiver sit krav om, at Danmark skal give bibliotekspenge til alle forfattere – også dem, der ikke skriver på dansk.

Indtil 1991 blev afgiften givet alene til danske forfattere, men af hensyn til EU ændrede man fra 1992 reglerne, så man nu betalte til alle forfattere, der skrev på dansk – altså også folk, der ikke var danske statsborgere.

På det tidspunkt erklærede Kommissionen, at loven ikke var i strid med EU-reglerne. Imidlertid ændrede man senere holdning og hævdede, at det var forskelsbehandling på grund af nationalitet, at man kun gav penge for bøger, der var skrevet på dansk.

Denne holdning har man nu tilsyneladende opgivet.