ARTIKLER


EU-told på glasfiber truer danske virksomheder

En EU-told på glasfiber kan koste 100 danske virksomheder livet
Af Sven Skovmand
30. november 2010

EU-kommissionen lagde den 17. september en gigantisk told på 43,6 procent på glasfibre fra Kina. Det skete for at beskytte europæiske producenter, der har svært ved at klare sig i konkurrencen med Kina. Men tolden rammer samtidig de producenter, der bruger glasfiber til at fremstille deres produkter.

Ifølge en artikel i Politiken for 6.10.2010 »EU-straftold koster Vestas dyrt« vil den høje told koste vindmølle-fabrikanten Vestas flere hundrede millioner kroner om året. Og endnu værre er situationen for de underleverandører, der leverer produkter til vindmølle-industrien og andre industrier. Omkring 100 danske virksomheder trues med lukning, hvis tolden ikke snart ophæves.

EU's ministerråd afgør, om dette skal ske. I januar 2011 skal det tage stilling til, om tolden skal ophæves, eller om den skal vare i fem år, sådan som Kommissionen ønsker. Men opgaven er vanskelig. For en afskaffelse af tolden forudsætter, at mindst 14 af de 27 medlemslande stemmer for, og det kan være vanskeligt at få så mange stater til at indtage denne holdning.

Ved en tilsvarende afstemning den 5.10.2006 om told på sko fra Kina lykkedes det kun at få 12 lande til at stemme for, at en told på 16,5 procent på kinesiske sko skulle ophæves – og det var ikke nok.

EU's told kaldes for »dumping-told« og begrundes med, at kineserne sælger deres fibre til en lavere pris til udlandet end den, som deres egne firmaer skal betale. Der foreligger dog intet bevis for denne påstand, som alene bygger på oplysninger fra de europæiske producenter af glasfiber.

De pågældende firmaer har iøvrigt allerede udnyttet situationen til at hæve deres priser, så de svarer til den pris, som de kinesiske fibre koster efter indførelsen af tolden. Så de danske virksomheder opnår ikke noget ved at flytte deres indkøb til Europa