ARTIKLER


Tysk domstol redder euroen

Den tyske forfatningsdomstol i Karlsruhe har i dag afsagt dom. Tysklands deltagelse i redningspakken til Grækenland er lovlig.
Af Mads Torp Jespersen
7. september 2011

Ifølge forfatningsdomstolen er Tysklands deltagelse i EU's lånepakke til Grækenland, samt den senere vedtaget støttepakke bestående af lånegarantier, ikke forfatningsstridig. Kendelsen bevirkede at euro-zonens regeringer og især Grækenland drog et lettelsens suk.

Inden domsafsigelsen var der frygt for, at euroens fremtid hang i en tynd tråd. Hvis domstolen havde kendt Tysklands involvering i pakkerne i strid med forfatningen, kunne det have tvunget regeringen til at trække sig ud af lånepakken til Grækenland. Dermed ville en fjerdedel af de 110 milliarder euro i pakken mangle.

Dette skridt ville højest sandsynligt have betydet lånepakkens og støttepakkens sammenbrud, efterfulgt af Grækenlands konkurserklæring, og i sidste ende euroens kollaps.

På kant med demokratiet
Sagen var bragt for domstolen af en gruppe tyske akademiske euro-skeptikere. De mener, at pakkerne til er i strid med både den tyske grundlov og EU traktaterne. Gruppen mener, at de forskellige pakker er ved at transformere EU til en "overførelsesunion", hvor rige lande er med til at finansiere, at de svagere medlemslande kan fortsætte med deres uansvarlige økonomiske politik.

Selvom domstolen slog fast, at den tyske regering ikke handlede i strid med forfatningen, påpeger domstolen dog, at regeringen var på kant med de demokratiske processer og kræver større indflydelse til parlamentet ved indgåelsen af fremtidige finansielle låne- og støttepakker.

Udvidelse skal godkendes
Sagen om det lovmæssige i hjælpepakken kommer på et tidspunkt, hvor Angela Merkel skal have EU's nye beslutning om at udvide hjælpepakken igennem det tyske politiske system.

Det lykkes kun lige Merkel at få den første pakke vedtaget i det tyske forbundsparlament, men det er langt fra sikkert, at hendes regeringskoalition kan holde til en ny afstemning om udvidelsen af pakken, en afstemning, der nu kræver, at det tyske parlaments budgetudvalg godkender forslaget.

Hvis Merkels regeringskoalition ikke kan få udvidelsen af hjælpepakken igennem parlamentet, kan hun være tvunget til at udskrive valg. Så i sidste ende kan dagens domsafsigelse være første skridt på vej mod et forbundsvalg og en ny politisk sammensætning i spidsen for Tyskland.

Læs Forfatningsdomstolen i Karlsruhe's pressemeddelelse her