ARTIKLER


Aftale mellem EU og Indien udsætter danske specialister for skarp konkurrence

Ny frihandelsaftale mellem EU og Indien vil betyde øget konkurrence for visse grupper af højtuddannede danskere og billigere serviceudbud for offentlige og private organisationer.
Af Olav Grøndal
12. september 2012

Indien og EU forhandler i øjeblikket om en frihandelsaftale, som de forventer at konkludere ved udgangen af 2012.

Et vigtigt krav fra Indien er, at aftalen kommer til at indeholde en klausul om såkaldt mode 4 levering af serviceydelser.

Indiske eksperter til indisk løn i EU

Mode 4 levering vil sige, at en ansat hos en serviceleverandør kan udstationeres i det land, hvor servicemodtageren befinder sig, for at levere den aftalte service.

Det betyder i praksis, at indiske serviceleverandører kan benytte deres egne højtuddannede eksperter til at levere serviceydelser i EU-lande.

F.eks. kan indiske firmaer byde på offentlige og private udbud indenfor IT, ingeniørarbejde og andre områder, hvor højtuddannet specialarbejdskraft er en del af kernen i servicekontrakten.

Fordi de indiske specialister fortsat vil være ansat af den indiske service leverandør, vil de som udgangspunkt modtage den løn, de også fik i Indien.

Kun tale om højtuddannet arbejdskraft

EU-kommission har i et svar til medlem af EU-parlamentet Robert Sturdy bekræftet, at Indien har stillet krav om Mode 4 adgang til EU for indiske serviceleverandører.

Desuden bekræftes det, at EU kommission ligger i forhandling med medlemslandende om omfanget af denne adgang. Det er sandsynligt, at der kun vil blive tale om højtuddannet arbejdskraft. Ligesom at Mode 4 udstationeringer normalt kun vil kunne vare op til 5 år.

Dog er der intet til hinder for, at den indiske serviceudbyder så vil kunne sende nye eksperter til EU eller vinde et nyt udbud.

Aftalen gælder også offentlige udbud, fordi den vil inkludere gensidige liberaliseringer indenfor offentlige indkøb og udbudsregler.

Store ændringer på vej for EU's specialiserede arbejdskraft

Direktøren for den Bruxelles-baserede tænketank European Center for International Political Economy, Dr. Razeen Sally, bekræfter overfor NOTAT, at en Mode 4 klausul er i spil og kan medføre ændringer i brancher med højt specialiseret arbejdskraft.

»Mode 4 forhandlinger er fortsat en forhindring for en afslutning af forhandlingerne. Det er et vigtigt krav for Indien, og Kommissionen har svært ved at imødekomme kravene, fordi kompetencen på området til dels stadig ligger hos medlemsstaterne«, siger han og uddyber:

»Derfor er den endelige Mode 4 klausul sandsynligvis en smal klausul, der kun vil dække eksperter indenfor visse brancher som IT og rådgivningsvirksomhed«.

Konsekvenserne for danske serviceudbydere
Der er en række årsager til, at Indien insisterer på en bred Mode 4 klausul i den nye handelsaftale.

Landet har en lille fremstillingsindustri, og vil derfor ikke være i en god position til at udnytte en traditionel frihandelsaftale, der primært fokuserer på direkte og indirekte forhindringer for levering af færdigproducerede varer (som f.eks. told).

Men Indien har en stærk serviceindustri, som inkluderer ledende virksomheder indenfor ingeniørarbejde, IT-udvikling og drift, samt management consulting.

Firmaer som InfoSys og Tata Consulting kan konkurrere med f.eks. Cowi og CSC, og rådgivningsbranchen vil derfor opleve et nyt konkurrencepres, når frihandelsaftalen bliver til virkelighed.

Indtil videre har EU kun Mode 4 klausuler med lande som enten er meget små eller ikke har en veludviklet konsulentindustri, som f.eks. Mexico.

Derfor vil den nye aftale med Indien være banebrydende i forhold til at ændre konkurrenceforholdende inden for en industri, hvor europæiske firmaer indtil videre kun har været udsat for konkurrence fra lande som USA.

NOTAT har forsøgt at indhente en kommentar fra IT-fagforbundet PROSA om deres syn på aftalen og de danske IT-ansattes konkurrencedygtighed. PROSA melder nu, at man vender tilbage med en kommentar om kort tid.

EU overvejer at give Indien mode 4 adgang, fordi man gerne vil kunne sælge varer uden told i Indien. Samtidig ønsker EU, at Indien skal åbne sit detailmarked for europæiske kæder og respektere EU's patenter indenfor medicin og andre intellektuelle rettigheder.