ARTIKLER


EU og Kina slås om Grønland

Grønlands undergrund rummer et stort antal råstoffer. Blandt dem er flere af de »sjældne mineraler«, som er nødvendige i den grønne energiindustri. Uden dem kan man således hverken lave batterier eller gear til vindmøller.
Af Sven Skovmand
14. juni 2012

Indtil for nylig stod Kina for 97 procent af produktionen af disse stoffer, hvad der har fået priserne på dem til at stige så meget, at det har sat gang i produktionen i en række andre lande, først og fremmest Australien og USA.

Kineserne dominerer dog stadig markedet, hvad der har skabt bekymring mange steder - også i EU.

Det belyses i to artikler i Berlingske den 13. juni 2012 »Grønland afgørende for EUs råvaresikkerhed« og »EU vil bremse kinesere i Grønland«.

Her oplyses, at EU-Kommissionens industrikommissær Antonio Tajani netop er rejst til Grønland for at indgå en strategisk aftale om råvarer for årene indtil 2020. Et led i aftalen er, at EU skal yde et ekstra bidrag til Grønland på 1,6 milliarder kroner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beløbet kan lyde stort, men er i virkeligheden ikke særlig imponerende, da det skal betales over syv år og må sammenholdes med et årligt tilskud fra Danmark på cirka 3,5 milliarder.

Der foregår allerede i dag en betydelig efterforskning af de grønlandske mineraler, men den udføres først og fremmest af amerikanske og canadiske virksomheder.

Kun 15 procent af virksomhederne er fra EU, og EU frygter, at Kina i den kommende tid vil spille en afgørende rolle i Grønland. Kineserne forhandler allerede nu om et stort mineprojekt til 13 milliarder kroner.

Grønland skønnes ifølge en pressemeddelelse fra Kommissionen den 13.6.2012 at rumme 3,44 procent af verdens forekomster af sjældne mineraler, hvilket er mere, end der findes i Canada, USA og Australien.

De største forekomster findes faktisk i Brasilien (37 procent), Kina (25 procent), Rusland (13 procent) og Vietnam (10 procent). Tallene er fra en opgørelse, der blev foretaget i 2010 af United States Geological Survey (USGS).

Grønland er altså det vestlige land, der har flest sjældne mineraler. Men udvindingen vil volde problemer. Voilkårene i et arktisk område er under alle omstændigheder vanskelige.

Og en væsentlig del af råstofferne findes i Kvanefjeldet ved den sydgrønlandske by Narssak. Og grønlænderne har indtil nu erklæret, at dette område ikke må udnyttes, fordi det også indeholder betydelige mængder uran, der kan forgifte vandet i de tilstødende fjorde.