ARTIKLER


Tre lande slås om patentkontor

EU ønsker et fælles patentkontor. Men det kan skade små virksomheder. Og det vil kræve en folkeafstemning i Danmark at gennemføre det.
Af Sven Skovmand
17. april 2012

En indførelse af et fælles EU-patentkontor vil kunne udløse en dansk folkeafstemning, fordi det efter Justitsministeriets mening vil være udtryk for en overladelse af suverænitet, som kræver vedtagelse efter Grundlovens § 20.

Men selv om 25 af EU’s medlemslande har sagt ja til patentkontoret, kan der ifølge Financial Times for 26.1.2012 godt gå nogle måneder, inden det bliver til virkelighed. Hele tre lande slås nemlig om at få kontoret. Tyskland vil have det til at ligge i München, Storbritannien vil have det til at ligge i London, og Frankrig vil have det i Paris.

I dag skal patenter godkendes i alle EU’s medlemslande, hvilket ifølge bladet koster cirka 225.000 kroner. I USA koster et patent cirka 15.000 kroner, og man regner med at komme ned på en tilsvarende pris i EU.

Den lettere adgang til patenter vil dog ifølge Advokatrådet først og fremmest være til fordel for store virksomheder. For små og mellemstore danske virksomheder vil det være et stort problem, at de med et fælles EU-patent vil skulle forsvare deres rettigheder i et fremmed land og på et fremmed sprog. Ifølge rådet vil det i mange tilfælde føre til, at de små virksomheder opgiver at forsvare deres patent.