ARTIKLER


Vil bryde sommerhusreglen

Langelande vil afskaffe den danske ret til at sikre, at sommerhuse kun kan købes af danskere.
Af Sven Skovmand
17. april 2012

I forbindelse med Maastricht-traktaten fik Danmark en protokol, som gav os ret til at fastholde den lov om sommerhuse, der blev indført forud for afstemningen om EU i 1972.

Loven går ud på, at udlændinge med bopæl uden for Danmark skal have særlig tilladelse, hvis de vil erhverve sommerhuse til privat brug. Og denne tilladelse har hidtil kun været givet i forholdsvis få tilfælde.

Men Langelands Kommune ønsker nu, at reglen afskaffes, så der kan komme gang i salget af sommerhuse på øen, hvor det i lang tid har været svært at sælge både sommerhuse og almindelige huse.

Kommunen støttes af Kommunernes Landsforening, men partierne i Folketinget er modstander af at lempe reglen. Ifølge Politiken for 22. januar 2012 vil Carsten Hansen undersøge mulighederne for at lempe loven for yderområder som Langeland. Det oplyses i artiklen »Tyskere kan skabe liv i Udkantsdanmark«. Han mener dog, at politikerne i Langeland overdriver de gavnlige virkninger ved at lempe loven.

Indtil nu har man bestræbt sig på nøje at overholde sommerhusreglen af frygt for, at EU-Domstolen vil erklære den ulovlig. Dens afskaffelse vil føre til en stærk inteesse for især velbeliggende sommerhuse og gøre prisen så høj, at mange danskere ikke vil have råd til at købe dem, siger modstandere af tanken.

Professor i miljøret, Peter Pagh, mener derfor ifølge bladet, at Langelands ønske kun kan imødekommes, hvis der indføres en lov, der helt særligt undtager Langeland fra sommerhusreglen.