ARTIKLER


Danske tiltag mod menneskehandel

Det store problem ligger i at få identificeret dem, der er ofre.
Af Ole Aabenhus
17. januar 2013

Det store problem for handlede personer, der kommer til Danmark, er, at de ikke altid vil kunne nyde godt af de ordninger, der er stillet op til støtte for dem.

Hvis de bliver taget uden at have papirerne i orden, bliver de ofte smidt ud af landet uden videre tjek, for det kræver lidt af en sjette sans at kunne se, at en person på falske papirer ikke bare er illegal, men også handlet. Men inden for prostitutionsmiljøerne er det nu sådan, at de, der bliver taget, skal til en samtale hos Center mod Menneskehandel.

Man kan sige, at Udlændingestyrelsen er ”overbygningen”. Hvis man bliver identificeret som handlet, kommer man ind under reglerne om bekæmpelse af menneskehandel. Det betyder i første omgang, at man får en udsættelse af sin hjemrejsefrist på 30 + 70 dage.

De første 30 dage er en ”refleksionsperiode”, så man kan hvile sig og komme til hægterne. Hvis man samarbejder, så myndighederne kan fremskaffe de nødvendige rejsedokumenter og sætte en såkaldt forberedt hjemsendelse i gang, kan man få yderligere 70 dages ophold i Danmark. (Perioden vil nu blive forlænget til 120 dage i alt, jfr. Enhedslistens aftale med regeringen i forbindelse med finanslovsforhandlingerne, omtalt andetsteds i bladet).

Nogle er angst for at komme hjem. Det gælder ikke mindst nigerianske kvinder, der f.eks. kan være bange for trolddom – juju. Andre er angst for repressalier fra bagmænd, mod sig selv eller mod familien, men der er efterhånden flere, der tager imod tilbuddet, fortæller socialantropologen Gitte Tilia, koordinator på Center mod Menneskehandel under Socialstyrelsen.

Andre igen kan ikke se mulighederne. De har en helt anden dagsorden og vil ikke skuffe nogen derhjemme, betale deres bagmænd, tjene penge. Nogen har været af sted i 10-12 år. Nogen af dem, man træffer i Danmark, har haft et liv i Italien eller Spanien, hvor det er lettere at få opholdstilladelse, og nogle har børn dér.

Bistand

Mange af ofrene har brug for tandbehandling, sundhedstjek og for advokatbistand. Nogle har brug for psykologhjælp, men den slags tager tid, og de fleste vil helst hjem hurtigt, når først de har taget beslutningen, forklarer Gitte Tilia. Men det vigtigste er nok, at de kommer på et krise-center og kan hvile ud – uforstyrret – i hjemlige omgivelser.

Nogle får små kurser, mens de er her: I at lave regnskab, så de kan drive en bod, når de kommer hjem. Eller it. Engelsk. Eller kunsten at flette hår og lave negle.

Og så får de penge med hjem, så de har en chance for at klare sig, måske leje en generator eller et sted til en lille butik. »For nogen betyder det, at de kan få en smule forspring i forhold til andre, og det er ikke uvæsentligt«, siger Gitte Tilia. »Nogle af dem, vi har sendt til Nigeria, går det godt for – i hvert fald foreløbig«.

Det, de får – eller kan få – er flg.:

- 150 US-dollars (ca. 900 kr.) til lommepenge og daglige fornødenheder i tre måneder

- 900 $ (ca. 5.400 kr.) til at bo for

- Betalt lægehjælp

- 3.000 $ (ca. 18.000 kr.) til hjælp til uddannelse eller opstart af virksomhed.

Bagmænd

Hvad ved man om bagmændene på Center mod Menneskehandel? Nigerianerne har en ”mama” her. Det er kvinder, der er rykket op i systemet og normalt har 3-4 piger under sig. De større bagmænd sidder i Italien og Spanien. »Dem hører vi om fra Europol«, siger Gitte Tilia. Desuden er der et rekrutteringsnetværk i Nigeria.

Rumænerne har bagmændene med. De bor sammen med pigerne, og man ser dem i gadebilledet. Der er også albanere og serbere, der spiller rollen som bagmænd.

Og så er der et helt andet mønster: Der er mange østeuropæere, der arbejder rundt om i landet på massageklinikker. Dem er der ca. 700 af i Danmark i dag. Alene i Midt- og Nordjylland er der ca. 250, viser en opgørelse fra de pågældende regioner.

Landbrug, rengøring

Centret er meget opmærksom på, om der forekommer menneskehandel i andre sektorer end lige prostitution. Det er der (se statistikken side 3), men tilsyneladende i meget begrænset omfang.

Centret har fået lavet en undersøgelse i Den grønne sektor og fandt et enkelt eksempel på egentlig ”menneskehandels-lignende forhold”, men til gengæld mange, der ligger i gråzonen, f.eks. i forbindelse med praktikordninger inden for landbruget eller sæsonarbejde i gartnerier.

»Der har været eksempler på, at man kan henvende sig til et rekrutteringsfirma og betale sig til at få papir på, at man er landsbrugsuddannet... så man får den adgang til Vesten, der er så eftertragtet«, siger Gitte Tilia.

Samarbejde med Europol og IOM

Det fremgår af samtalen, at Center Mod Menneskehandel især samarbejder med to typer af internationale organisationer, nemlig EU og den internationale organisation for migration IOM.

»Det letter, at vi er i EU«, siger Gitte Tilia. »Vi arbejder rigtig meget sammen, både i uformelle netværk og i arbejdsgrupper under Kommissionen«.

Men i det praktiske er det især IOM, der er i sving. Det er IOM, der skaffer rejsedokumenter, sørger for transporten og laver aftaler med ngo’er og andre i hjemlandet.

Kriminalisering af sexkøb

Er der perspektiver i at kriminalisere sexkøb, sådan som man har det i Sverige? Det får man ikke noget klart svar på hos Center mod Menneskehandel. Men ingen vil benægte, at en del af de prostituerede i København tager til Sverige i weekenden for at tjene penge. Desuden er der ret mange nigerianske prostituerede i Stavanger – nogen siger 80 – selvom Norge også har forbud mod sexkøb.

Bager i papkasse forsvundet

Under en landsdækkende kontrolaktion den 5. oktober i år opdager Skat en mand, der bor i en hule af papkasser oven over et bageri på Fyn. 2.000 skattefolk har på det tidspunkt netop været på kursus i at identificere ofre for menneskehandel, så Skats kontrollør beslutter at gå videre med sagen til Center mod Menneskehandel. Ifølge Fyens Stiftstidende var bageriet rømmet, da Skat trådte inden for sammen med politi og andre myndigheder. Men brødet var stadig varmt, og bollerne stod til hævning. På loftet over bageriet finder man en mand, der har gemt sig i en hule af papkasser. En anden springer ud gennem et tagvindue og ned i en gård. Manden i papkasse-hulen var afghaner, og under afhøring fortæller han, at han levede af brød fra bageriet, og at han fik 200 kroner for at arbejde fra klokken to om natten til klokken otte næste morgen. I hans kuffert lå der 10.400 kroner og et overførselsbilag til Afghanistan på 6.000 kroner.

Ifølge Center mod Menneskehandel blev spørgsmålet om menneskehandel aldrig undersøgt. Afghaneren valgte efter aktionen at søge om asyl. Derfor blev han sendt til Sandholmlejren, men han forsvandt undervejs, og myndighederne har ikke hørt fra ham siden.