Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/ogAttributes.cshtml)

ARTIKLER


Europol-chef vil have Danmark med

Europols direktør Rob Wainwright ønsker beholde Danmark som medlem af samarbejdet – også hvis et flertal skulle stemme nej. Hvordan må politikerne beslutte, siger han.


Af Staffan Dahllöf
4. november 2015

Der vil opstå en helt ny situation for Europol, politisamarbejdet i EU, hvis danskerne skulle stemme nej til at fjerne retsforbeholdet, mener Europol-chefen Rob Wainwright.

»I dag har vi to slags medlemmer ­- EU-lande, som er fuldt ud medlemmer af Europol, og ikke-EU-lande med samarbejdsaftaler. Hvis Danmark stemmer nej, havner man ikke i nogen af de kategorier. Vi vil få en helt ny juridisk situation, som vil skabe en juridisk usikkerhed. Det bliver op til politikerne at løse og ikke for en politimand at svare på,« sagde Europol-chefen efter et møde med udenrigsminister Kristan Jensen (V) onsdag.

Formålet var, ifølge de to, at orientere den danske minister om arbejdet med at forandre Europols status fra et mellemstatsligt til overstatsligt samarbejde, sandsynligvis i slutningen af næste år.

Vil holde sammen

Europol-chefen blev spurgt, om ikke nej-siden i den danske debat har en pointe i, at Danmark vil kunne forhandle sig til fortsat at deltage i Europol-samarbejdet .

»Det jeg kan sige er, at Europol er afhængigt af en hel og fuld deltagelse af alle dets medlemmer, og at vi i et fællesskab mellem 28 lande har behov for at holde sammen,« svarede han.

I tilfælde af et nej får den danske regering et problem, men hvad er Europols interesse i den situation, lød et andet spørgsmål.

»Min interesse er at sikre, at alle vore medlemslande forbliver helt og fuldt aktive medlemmer af Europol, sådan at vi som et samlet internationalt fællesskab kan bekæmpe kriminalitet og terrorisme og beskytte alle unionens borgere,« lød svaret.

Kristian Jensen: ”Det sikreste er et ja”

Rob Wainwright blev også spurgt,  om han lægger stemme til ja-siden i den danske debat.

Det afviste han:

»Som direktør for Europol er jeg blevet inviteret til en konference om beskyttelse af børn på nettet. Jeg har så brugt lejligheden til at mødes med og orientere den danske minister og at takke han for det danske bidrag til Europols arbejde.«

Kristian Jensen tilføjede:

»Ved et nej bliver vi nødt til at starte fra scratch, og som noget nyt har Europa-Parlamentet fået indflydelse her, noget som kan forsinke processen. Jeg tror heller ikke Danmarks forhold til Europol kommer højest på dagsordenen i EU, sådan som tingene udvikler sig. Det sikreste er derfor at stemme ja.«