ARTIKLER


Næstformand i Kommissionen, Frans Timmermans, fremlagde nyt anti-terrorforslag.

Flere artikler
Gå til forside

Kategorier:

Nyt anti-terrorforslag lige før lukketid

RETSUDSPIL. Henvisning til særlig beskyttelse af ytringsfriheden er fjernet i nyt forslag om tiltag mod terrorisme.


Af Staffan Dahllöf
2. december 2015

Mindre en 20 timer inden de danske valglokaler skulle åbne smed Kommissionen et forslag til et nyt anti-terrordirektiv på bordet. Forslaget er blevet fremskyndet efter terrorangrebene i Paris.

Hvis danskerne stemmer ja til tilvalgsordningen, vil direktivet med stor sandsynlighed blive tilvalgt og komme til at gælde for Danmark. Det er dog ikke noget, som de fem forligspartier konkret har taget stilling til endnu.

Hvis et flertal stemmer nej, står Danmark udenfor loven. Det fremgår af Kommissionens forslag.

Bundlinen er, at gældende EU-lov (en rammeafgørelse fra 2002 opdateret i 2008) skal udvides til at omfatte:

  • Udenrigsrejser med terrorhensigter (”Syrien-krigere”)
  • Deltagelse i terrorist-træning.
  • Udvidet ansvar for finansiering af terror.
  • Forstærket hjælp til ofre for terrorhandlinger.

Inddragelse af pas, deltagelse i forberedelser, finansiering af terrorangreb og tilskyndelse til terror er i forvejen reguleret af dansk lov.

Organisationer drages til ansvar

Direktivforslaget stiller også krav om at juridiske personer, det vil sige virksomheder og organisationer, skal kunne stilles til ansvar og ikke kun enkeltpersoner.

EU-landene skal videre sikre, at terrorhensigter udløser længere fængselsstraffe end tilsvarende forbrydelser, som ikke har et klart terrorformål.

Det er endnu uklart, hvorvidt disse tiltag er i overensstemmelse med dansk ret.

Steve Peers, professor i EU-ret ved Universitetet i Essex og ekspert i EU-lovgivning og grundlæggende rettigheder, noterer en forskel i forslaget i forhold til, hvad EU-lovgivningen siger i dag:

»Man har fjernet henvisningen i lovteksten om at sikre forsvaret af frihedsrettigheder.«

Rettighedshenvisning fjernet

I den gældende rammeafgørelse, som Danmark er omfattet af, står at medlemsstaterne ”ikke må træffe foranstaltninger, i strid med grundlæggende principper om ytringsfrihed, især pressefriheden og ytringsfrihed i andre medier.”

Det stykke er væk i det ny forslag.

»Der er henvisning til ytringsfriheden i preamblen (lovens indledende motivering – red.), men den specifikke henvisningen i forbindelse med straffe, og den generelle henvisning til ytringsfriheden i lovens første artikel som gælder i dag, er fjernet,« noterer Steve Peers, efter en første hurtig gennemgang af forslaget.

Hvis folkeafstemningen resulterer i et nej, det vil sige at retsforbeholdet ikke ophæves, vil Danmark være bundet af den gældende rammeafgørelse.

Du kan finde direktivforslaget på Kommissionens hjemmeside