ARTIKLER


5 skarpe til Anders Primdahl Vistesen

valgt til Europa-Parlamentet for Dansk Folkeparti (ECR-gruppen) og medlem af 
budgetkontroludvalget.


Af Tine Toft Jørgensen
1. januar 2016

Under EP-valgkampen tweetede du, ”Rumænien kom med i EU alt for hurtigt, 80 procent ønsker at søge væk, sikke mange børnechecks det vil udløse.” Hvordan er det gået?

Der er en ret stor gruppe både højt- og lavtuddannede, der tager fra Østeuropa til Vesteuropa. Mit tweet byggede på, hvor mange der havde interesse i at rejse ud. Det pres ser vi stadig.

Hvad er problemet i, at få ret til ydelser i det land, man arbejder og opholder sig i?

At EU har bestemt, hvornår det danske velfærdssystem træder i kraft for andre EU-borgere. Det er et problem, at man med et deltidsjob på 4-6 uger i Danmark har ret til principielt alle velfærdsydelser på samme niveau som en dansker. Det er ikke rimeligt.

Med Dano-sagen har EU-Domstolen allerede slået fast, at man skal bidrage for at få ydelser. Hvorfor er det ikke nok?

Fordi de satte grænsen utroligt lavt. Jeg synes, vandrende arbejdskraft som minimum skal være en, der har et fuldtidsarbejde i et vist tidsrum.

Eksperter peger på, at fleksibiliteten i arbejdsmarkedet stækkes, hvis retten til ydelser bliver sværere at optjene?

Det kan de sagtens sige. Men hvis du har mistet dit job i Tyskland eller Polen og kan få et i Horsens, siger du ikke nej til det, fordi du ikke kan få sociale ydelser fra dag ét.

Blot 0,3 procent af EU’s befolkning flytter fra et EU-land til et andet hvert år. Vil du fortsat kalde de mulige problemer velfærdsturisme?

Vi har aldrig haft noget imod de mennesker, der kommer. Det er EU’s regler, den er gal med. Men ja, vi kan jo se, det er presset – også på arbejdsmarkedet. Det er et problem, så længe man har regler, der ikke er fair i forhold til, hvad der kan ydes og nydes.