ARTIKLER


5 skarpe til Ole Christensen

Valgt ind i Europa-Parlamentet for Socialdemokraterne (S&D-gruppen), medlem af 
Social- og Beskæftigelsesudvalget.


Af Tine Toft Jørgensen
1. januar 2016

Skal Danmark, som vores beskæftigelsesminister prøver på, søge at skabe flertal for at begrænse det, der i EP-valgkampen blev betegnet ”velfærdsturisme”?

Ja. Vi har udfordringer med vores sociale sikringssystem, blandt andet med dagpenge. Der må vi finde et fælles fodslag.

EU-Domstolen nægtede Fru Dano sociale ydelser i Tyskland. Har den sag ikke sat de nødvendige grænser? 

Nej, fordi der mangler regler i forhold til dagpenge. Overordnet har vi en god lovgivning, fordi den betyder, at du skal bidrage for at modtage sociale ydelser. Men vi har et problem, når en polak, der bliver arbejdsløs i Danmark, kan tage danske dagpenge med til Polen og søge arbejde der.

Er fri bevægelighed også tiltænkt fattige?

Nej. Alle har retten til at bevæge sig. Men hvis du er hjemløs eller ung og gerne vil prøve lykken i et andet land, så har du ikke ret til sociale ydelser. Her er reglerne helt klare. Selvforsørgere, der bor, arbejder og betaler skat, er de eneste, der er omfattet af den sociale sikring. Det må vi holde fast i.

Har vi et uforholdsmæssigt træk på de danske velfærdsydelser fra EU-borgere?

Nej, ikke som sådan. Men vi skal jo sikre, at systemet er holdbart. For hvis først der kommer et ”uforholdsmæssigt stort pres”, er det måske for sent at gøre noget.

Bulgarien og Rumænien fik lov at deltage i arbejdskraftens frie bevægelighed i 2014. Hvad har det betydet, at de er kommet med?

15.000 læger og sygeplejersker har forladt Rumænien. Men EU har endnu ikke set den bølge af velfærdsturisme, som skræmmekampagnen proklamerede.