ARTIKLER


NOTAT er kommet på tryk siden 1973. En periode er slut, men ambitionerne lever videre.

Flere artikler
Gå til forside

Kategorier:

Sidste tema på tryk - NOTAT går nye veje

LEDER. Det sidste trykte nummer af Notat kommer på gaden midt i juni. Rasmus Nørlem Sørensen forklarer her, hvad formålet med omstillingen er, og løfter sløret for en række nye ambitioner og tiltag.


Af Rasmus Nørlem Sørensen, ansvarshavende redaktør
7. juli 2016

Ugeavis, 14-dages avis, dagblad i kortere perioder og månedsmagasin i næsten ti år. Det NOTAT, du holder mellem hænderne, startede som Det Ny Notat på resterne af det oprindelige Notat, der kun levede et enkelt år fra 1973. Det har bevæget sig fra at være et kampagneblad for nej-bevægelserne til at være et folkeoplysende magasin med kritisk journalistik. NOTAT har i alle årene været en central stemme i EU-debatten.

Men fra i dag kommer mere end 40 års EU-historie ikke længere på tryk. Vi stopper det trykte månedsmagasin og skifter spor i vores arbejde. Beslutningen har luret under overfladen i et stykke tid, da vi må erkende, at tiden og abonnementstallet gør det trykte magasin til et for stort arbejde og en for stor udgift i forhold til effekten.

Tusindvis af mennesker deltager hvert år i de debatarrangementer, som vi arrangerer i Demokrati i Europa Oplysningsforbundet. Og betaler med glæde for at kunne være med. Det modsvares kun af nogle få håndfulde nye betalende abonnenter. Måske har der også indfundet sig en slags metaltræthed i vores arbejde med månedsmagasinet. I min
tid på NOTAT har vi lavet mere end 80 gode temanumre om europæisk politik og EU. Men vi savner, at vores arbejde i højere grad kan være med til at skabe forandringer. 

For forandringer er der brug for i det europæiske samarbejde. Det er nemlig blevet lidt for lidt samarbejde, for lidt folkelig opbakning og alt for enøjet fokuseret på den nødvendige politik. Nogle af de politikområder vi har fulgt tæt – særligt i forhold til den økonomiske krise, den stigende ulighed, erhvervslivets indflydelse på blandt andet TTIP og det manglende greb om finansverdenen – kalder på, at vi engagerer os i udviklingen af en ny politik. 

Derfor håber vi, at vi kan få din støtte til at arbejde videre med de dagsordner. Også selvom det månedlige blad i din postkasse ikke længere kommer. Vi tror på, at vi kan skabe et folkeligt pres for mere demokrati, mindre ulighed, en anden økonomisk politik og for en stærkere ambition for bæredygtighed, fred, medmenneskelighed og folkeligt engagement i Europa.

NOTAT har helt fra sin start været det Ny Notat og har gentagne gange skullet genopfinde sig selv og hive sig selv op ved håret. Vi er utroligt glade for, at I som læsere i tusindtal har bakket op om omstillingerne og om vores arbejde. EU kommer ingen vegne uden et folkeligt korrektiv. Der er brug for kritisk EUjournalistik, for kritisk folkeoplysning og for at skabe huller i elitens fernis.

Huller hvor almindelige mennesker kan komme til orde, søge efter viden og klæde de folkevalgte og eksperterne på med vores ønsker til fremtidens samfund. 

Holdet bag NOTAT vil fortsat være en sten i skoen på magthaverne, en seriøs medspiller i debatten om Europas fremtid og primus motor i en offentlig og folkelig debat. Fremover vil vi arbejde med webjournalistik, med fire trykte årlige udgivelser og med dusinvis af konferencer, folkehøringer og debatmøder. Vi håber, at I vil støtte vores fremtidige
arbejde og melde jer som medlemmer af DEO.

I dette sidste magasin på tryksamler vi op på nogle af de store debatter, vi har fulgt gennem årene. Debatten om EU’s grundlag, de fire friheder, vil være en vigtig del af
vores arbejde det kommende år. For hvis målet er et solidarisk og bæredygtigt Europa, så skal samarbejdet også indrettes, så det rent faktisk er det, det fører til.

Rasmus Nørlem Sørensen, ansvarshavende redaktør