LEDER. Det sidste trykte nummer af Notat kommer på gaden midt i juni. Rasmus Nørlem Sørensen forklarer her, hvad formålet med omstillingen er, og løfter sløret for en række nye ambitioner og tiltag.

Læs mere

DELTAG. Vi er stolte af vores bidrag til EU-debatten gennem 40 år på tryk. Men i en organisation med få ressourcer må vi lægge kræfterne der, hvor de gør den største forskel. Her er et overblik over vores fremtidige arbejde.

Læs mere

PERSONER. Fra 2010 er NOTAT blevet udgivet af Demokrati i Europa Oplysningsforbundet. Det bliver med forankring i DEO, at vores aktiviteter fortsætter. Men de ansigter og navne du kender fra NOTAT, vil du fortsat støde på. Både på nettet, i andre medier og på møder og arrangementer.

Læs mere

EU's handelsaftale med Canada skal godkendes af samtlige medlemslande, inden den kan træde endeligt i kraft – med mindre Domstolen vurderer noget andet. Det er med til at øge usikkerheden om TTIP-aftalen med USA.

Læs mere

Det vil øge presset på små EU-skeptiske lande, hvis Storbritannien melder sig ud af Unionen. Brexit-tilhængere kan dog nemt blive skuffede overindholdet af kommende udtrædelsesaftale.

Læs mere
Har EU en fremtid? 15-06-2016

NOTAT har interviewet ti danske politikere om, hvordan de ser EU’s fremtid.

Læs mere

Lige børn leger bedst. I EU er det de enkelte landes konkrete interesser og stemmevægt, som er afgørende og styrer mere end fælles værdier. Det har ingen dokumenteret betydning, om lande deltager i euroen eller ej. Netværk og kulturelle fællesskaber spiller en vigtig rolle for kompromiser mellem landene.

Læs mere

TTIP-forhandlingerne mellem EU og USA går trægt. Tilhængere og erhvervsliv sætter deres lid til at reguleringsråd og rammeaftaler skal rydde vejen for frihandel, hvis en ambitiøs aftale ikke kommer i hus i første omgang.

Læs mere

Er EU en del af løsningen eller en del af problemet? Det er spørgsmålet, der vil afgøre unionens fremtid og i sidste ende kan lukke og slukke for projektet, vurderer professor, Mikkel Vedby Rasmussen.

Læs mere