ARTIKLER


Ansøgerlande skal fortsat hænge i for at komme med i EU

EU-Kommissionen anbefaler ti lande som nye medlemmer af Unionen, men de skal gøre flere fremskridt.


Af Sharon Spiteri, Luise Hemmer Pihl og Hans Kronberg
7. november 2002

De ti lande, der kan blive medlemmer af EU i 2004, skal fortsat gøre fremskridt på en række områder, siger EU-Kommissionen i sin strategirapport om udvidelsen, der blev offentliggjort denne uge.

Kommissionen opfordrer kandidatlandene til bl.a. at styrke den administrative kapacitet, ligesom Kommissionen efterlyser fremskridt indenfor områder som markedsovervågning og fødevaresikkerhed. Kommissionen ser også gerne, at kandidatlandene får omsat direktivet om hvidvaskning af penge til lov.

Hovedkonklusionerne i rapporten er, at ti lande kan regne med optagelse fra 2004. Det drejer sig om Cypern, Malta, Ungarn Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Slovenien og Tjekkiet.

For alle ti lande gælder, at forhandlingerne om landbrug og budgetanliggender fortsat er åbne, fordi EU-landene ikke selv er nået frem til intern enighed.Kapitler

Kapitlerne om regionalpolitik og institutioner er blevet foreløbigt afsluttet, selv om der stadig er løse ender, der skal bringes på plads inden stats- og regeringschefernes topmøde i København den 12. december.

Otte andre kapitler kræver flere forhandlinger. Det drejer sig bl.a. om »konkurrence« for Ungarn, Polen, Tjekkiet, Malta og Slovenien, »transport« for Tjekkiet og »beskatning« og »toldunion« for Malta.

De såkaldte kapitler er pakker af EU-lov, som ansøgerlandene skal have indført i deres egen lovgivning, inden de kan blive optaget. Afhængigt af sprog har den samlede pakke et omfang på mellem 60- og 70.000 sider.

To lande må foreløbigt sidde over til 2007: Rumænien og Bulgarien.

Land nummer tretten, Tyrkiet, kommer slet ikke i betragtning foreløbig. Landet skal fortsætte reformprocessen, forbedre forholdet til Grækenland og behandle problemet med det delte Cypern mere konstruktivt, mener Kommissionen. Politisk har Tyrkiet altså ikke bestået EU-prøven og får slet ikke nogen dato for indledning af optagelsesforhandlinger.Beslutninger

Kommissionens rapport vil blive diskuteret på topmødet i Bruxelles den 24. og 25. oktober, hvor de endelige beslutninger ventes at blive taget. Når det gælder finansiering og en række institutionelle spørgsmål i forbindelse med udvidelsen, er der langt fra enighed mellem EU-landene, og disse emner vil EU’s udenrigsministre starte forhandlingerne om på deres rådsmøde den 21.-22. oktober.

Kandidatlandene vil ikke blive inviteret med til udenrigsministermødet, idet EU-landene skal finde deres egne ben først. Den 28. oktober vil ansøgerlandene blive præsenteret for de konklusioner, EU-landene når frem til. De sidste udeståender skal forhandles på plads på topmødet i København den 12.-13. december 2002.