ARTIKLER


EU-Parlamentet kræver indsats mod at medier ejes af få

EU-Parlamentet vil have Kommissionen til at komme med forslag om mediekoncentration. Men det ligger uden for beføjelserne mener Kommissionen.


Af Bettina Berg
1. december 2002

»Hvad ville mine tyske kolleger sige til, at kansler Schröder ejede de kommercielle medier i Tyskland?« Spørgsmålet kommer fra det italienske medlem af Europa-Parlamentet, Mariotto Segni, og faldt under parlamentets debat om mediekoncentration i Strassbourg i sidste uge. Medlemmerne brugte meget af mandagen på at diskutere problemerne med den stigende koncentration af medierne - det vil sige mange medier på få hænder.

 

Krav til Kommissionen

Diskussionen mundede ud i et krav til Kommissionen om at fremsætte et forslag, så koncentrationen kan forhindres. Parlamentets krav blev vedtaget med et stort flertal.

»I de seneste år har vi oplevet en skræmmende udvikling, hvor kommercielle interesser skader mediernes demokratiske funktion. Vi har også set en farlig koncentration af medierne, som truer pluralismen, demokratiet og den kulturelle forskellighed. Derfor er jeg glad for, at parlamentet nu har sendt et kraftigt signal til Kommissionen om at tage problemet alvorligt,« sagde ordføreren for den grønne gruppe, østrigeren Mercedes Echerer, efter afstemningen.

 

Kommissionen afviser

Men allerede under debatten måtte kommissær David Byrne skuffe parlamentarikerne - det ligger ifølge ham uden for EU’s beføjelser at blande sig i medlemsstaternes måde at indrette deres medier på. EU kan kun gribe ind hvis koncentrationen har en grænseoverskridende virkning.

Men det var der flere af parlamentets medlemmer der ikke var enige i. En af dem var briten Graham Watson fra den liberale gruppe.

»Jeg vil minde om, at Charteret for fundamentale rettigheder i artikel 11 garanterer mediepluralisme. Og eftersom det ser ud til, at Charteret vil blive en del af den nye traktat, som Konventet arbejder på, vil Kommissionen snart få al den juridiske opbakning, som den behøver,« kommenterede han.

Forslaget blev vedtaget - nu må parlamentarikerne så vente og se, om Kommissionen finder en smutvej.