ARTIKLER


EU's 2003-budget: 724 milliarder kroner

EU-Parlamentet og Ministerrådet har godkendt EU-budgettet for 2003 med bl.a. en markant forøgelse af udgifterne til den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og nyansættelser i forbindelse med udvidelsen.


Af Sharon Spiteri og Luise Hemmer Pihl, EUobs.com
28. november 2002

EU-Parlamentet og Ministerrådet blev mandag enige om Unionens budget for 2003. Det bliver på 97,5 milliarder euro (724 milliarder kroner), en stigning på 1,9 procent i forhold til 2002.

En af de poster, der stiger mest, er udgiften til den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP), hvor der er afsat 47,5 millioner euro (353 millioner kroner) mod 30 millioner euro i år. Begrundelsen er, at der skal være råd til, at EU varetager overvågningen af freden i Bosnien i 2003.

Forudsætningen for EU-Parlamentets anerkendelse af stigningen i udgifterne til FUSP'en er, at Parlamentet i fremtiden får forelagt en oversigt over, hvad pengene bliver brugt til.

'Det vil skabe større gennemskuelighed i finansieringen af FUSP'en,' siger Terence Wynn, der er formand for EU-Parlamentets budgetudvalg.

En anden ny post er lønninger til de personer fra ansøgerlandene, der skal ansættes midlertidigt i EU-systemet i 2003. Der skal ansættes 500 i Kommissionen, 218 i Ministerrådet og 200 i EU-Parlamentet. Til det formål er der afsat 33,3 milliarder euro (247 milliarder kroner).