ARTIKLER


Professorer og græsrødder peger på anden vej

JuniBevægelsen holder i dagene inden EU-topmødet et møde med gæster fra hele Europa for at udarbejde en alternativ Københavner-Erklæring.


Af Redaktionen
6. december 2002

»Fremtidens europæiske samarbejde bør give mulighed for undtagelser og fælles beslutninger på en fleksibel måde.«

»Samarbejde mellem europæiske stater skal først og fremmest foregå på mellemstatsligt plan,« og »overnationale forpligtelser skal kun indgås, hvor problemerne ikke kan løses af nationalstaterne.«

 

Det er nogle af ideerne i et foreløbigt udkast til en alternativ Københavner-Erklæring. Erklæringen er lige nu ved at blive til, og citaterne stammer fra det udkast, som initiativtagerne i JuniBevægelsen har sendt ud til de omkring 35 gæster fra hele Europa, der er blevet inviteret med til at udarbejde den endelige tekst.

 

»Vi har prøvet på at få fat i respekterede og aktive EU-debattører. Det er en smuk blanding af professorer og græsrødder. Og der er god repræsentation fra ansøgerlandene«, siger Niels I. Meyer, der er ansvarlig for projektet i JuniBevægelsen sammen med Drude Dahlerup - begge er professorer.

 

 

Afleveres til regeringslederne

 

På baggrund af et udkast af Niels I. Meyer og Drude Dahlerup vil de inviterede deltagere debattere den endelige tekst, der så skal sendes videre til EU´s regeringsledere ved det officielle topmøde og vil blive afleveret onsdag eller torsdag.

 

Det første udkast vender sig kraftigt imod at opbygge et nyt jerntæppe i Europa - bare lidt længere østpå. Toldmure mod central- og østeuropæiske lande og EU´s udvidelsesforhandlinger, der mere lignede diktater end forhandlinger, bliver også kritiseret i arbejdspapiret. Forfatterne efterlyser, at Europa udnytter sin store chance efter jerntæppets fald, nemlig »dets kulturelle pluralisme og mangfoldighed af værdier,« som kan danne grundlaget for et »blomstrende Europa.«

 

EU-topmødet i slutningen af næste uge bliver beskrevet som en mulighed for at indføre mere fleksibilitet og for at føre kompetence tilbage til de nationale parlamenter for netop at gå imod borgernes bekymringer om blandt andet mangel på demokrati, underminering af nationalstaterne og mangel på respekt for folkeafstemninger.

 

 

»Hvis Europa er det egentligt?«

 

Det er overladt til de inviterede deltagere at udarbejde teksten til den endelige Københavner-Erklæring. Arbejdet er begyndt via internettet og afsluttes på mødets sidste dag onsdag den 11. december.

 

»Det bliver besværligt nok at nå til enighed mellem så mange forskellige kulturer«, forklarer Niels I. Meyer.

 

Foruden de lukkede forhandlinger er der offentlige foredrag og rundbordssamtaler i lokalerne på Holmen.