ARTIKLER


Sådan blev pengene fordelt:


Af Redaktionen
22. oktober 2002

Både Nævnet vedrørende EU-oplysning og NGO-centret har uddelt penge til initiativer under det danske EU-formandskab.

Se EU-nævnets hidtidige bevillinger på nævnets hjemmeside

NGO-centret - oversigt
NGO-Center forvalter en pulje på 15 millioner kroner under det danske EU-formandskab. Udenrigsministeriet har til dette formål afsat puljen til støtte af NGO'ers aktiviteter. Pengene administreres af NGO-Center og en styregruppe med repræsentanter fra følgende NGO'er: Europabevægelsen, Junibevægelsen, Folkebevægelsen mod EU, Nyt Europa, ATTAC, SiD, Mellemfolkeligt Samvirke og CARE.
NGO-Center har foreløbig bevilget 10,62 mio. kr. fordelt på 45 ansøgere. Den 27. august får ansøgerne fra den seneste runde svar, og der bliver muligvis en 3. ansøgningsrunde, oplyser administrator i NGO-Center, Camilla Dannevig.

Bevillingsoversigt:
NGO Forum 2002 – Stop Volden: 4 mio. kr.
Stop Volden er et netværk med pt. 43 medlemsorganisationer. Netværket har som primært formål at bidrage til en fredelig politisk dialog under EU-formandskabet. Særligt to aktiviteter falder i øjnene:
Uddannelse af demonstrationsvagter og afholdelse af et alternativt topmøde på Holmen i forbindelse med Det Europæiske Råds møde i december.

EU-NGO Platformen: 1,7 mio. kr.
NGO Platformen afholder i september en stor parallelkonference i forbindelse med ASEM4 – topmødet mellem regeringsledere fra EU og fra Asien. De officielle møder vægter især økonomiske spørgsmål mellem de to verdensdele, og her vil NGO Platformen arbejde for at få sociale spørgsmål på dagsordenen samt udbygge NGO-netværkerne i Europa og i Asien.

SiD, AIF, KAD, HK, Ibis, Sydafrika Kontakt m.fl.: 1,5 mio. kr.
Ansøgerne er gået sammen om at afholde en parallelkonference i forbindelse med SADC-topmødet i november. Her vil især arbejdstager-rettigheder og kvinders rettigheder optage dagsordenen. Parallelkonferencen finder sted på Holmen i København.

NGO Forum Stop Volden: 4.000.000 kr.
LO : 425.000
SiD, AIF, KAD, HK, Sydafrika Kontakt, Ibis m.fl. : 1.500.000
Dansk Ungdoms Fællesråd: 400.000
FN-forbundet: 135.000
Globaliseirng & Demokrati: 100.000
Kvinderådet: 50.000
KOMKAR: 75.000
Ældre Vogter Fred: 6000
Danmarks Naturfredningsforening: 100.000
Europabevægelsen: 160.000
EU-NGO platformen: 1.700.000
Atlantsammenslutningen: 20.000
LandboNord: 50.000
Socialistisk Folkepartis Ungdom: 14.000
Stop Unionen København: 200.000
Red Barnet: 100.000
Forum for Unionsdebat: 30.000
Det Økologiske Råd: 35.000
Danmarks Kommunistiske Parti ML København: 30.000
Globale Rødder: 140.000
Aktionsgruppen Arbejdere Akademikere: 10.000
Socialistisk Folkeoplysningsforbund: 25.000
Landsforeningen Levende Hav: 100.000
Socialpolitisk Forening & ICSW: 100.000
ATTAC: 250.000
Rød Ungdom: 50.000
NGO Forum Aalborg: 64.000
JuniBevægelsen: 200.000
Butik Salam: 15.000
Youth2002 (Brandbjerg Højskole): 250.000
NOAH: 75.000
Stop Unionen – Sønderborg: 17.500
ATTAC – Sydvestjylland: 26.000
Folkebevægelsen Ungdom mod EU:15.000
Ungdomskaravanen: 45.000
Foreningen Norden: 40.000
Initiativet for et andet Europa: 75.000