ARTIKLER


Beroligende erklæringer om det sociale område

Ikke afgjort, om den danske regering vil stille sig tilfreds med beroligende erklæringer. Måske håber man, at briterne siger nej.


Af STAFFAN DAHLLÖF
4. december 2003

Udenrigsminister Per Stig Møller vil – måske – sige fra over for flertalsafgørelser på det sociale område. Eller også vil han og statsministeren stille sig tilfreds med nogle beroligende erklæringer i den ny EU-forfatning.

Hvad det ender med, er ikke afgjort endnu.

Det italienske formandskab har imidlertid leveret nogle forslag til formuleringer, som muligvis vil kunne berolige den danske regering.

Må se på følgerne
Om flertalsafgørelser inden for social sikring af arbejdskraft foreslår formandskabet den formulering at der ikke »må opstå afgørende virkninger på det sociale systems finansielle stabilitet i et medlemsland«.

Om social sikring af egne borgere og i forhold til indvandrere hedder det, at »Kommissionen skal tage hensyn til følgerne af et forslag for det enkelte medlemsland«.

Om social- og arbejdsmarkedspolitik siges det, at beslutningerne »ikke har til formål at harmonisere forskellige systemer, og at de ikke skal påvirke garantier og praksis, som er et ansvar for arbejdsmarkedets parter.«

Endelig præciserer formandskabet, at beslutninger om kontrol og bekæmpelse af skattesnyd, som godt nok skal tages med enstemmighed, »ikke grundlæggende må påvirke et medlemslands finansielle system«.

Modellen fra Nice
Hvis præciseringerne ikke opfattes som tilstrækkeligt beroligende, men hvis regeringen heller ikke vil være vanskelig i  Bruxelles i næste uge, er der stadig en mulighed tilbage, som blev brugt med held i Nice for tre år siden:

Regeringen kan holde lav profil og håbe på, at briterne siger nej.