ARTIKLER


De kristelige tager ikke stilling nu

Kristeligt Folkeparti venter med debatten, til der foreligger et endeligt forslag


Af STAFFAN DAHLLÖF
1. december 2003

Hverken ja-partierne i Folketinget eller EU-modstanderne skal regne med afklarede meldinger fra Kristeligt Folkepartis landsmøde i weekenden.


Partiet ventes at vælge EU-konsulent Jakob From Høeg til spidskandidat ved næste års valg til EU-Parlamentet. Derudover vil der være redegørelser med EU-tilknytning fra formanden Marianne Karlsmose og fra folketingsgruppen. Men der vil ikke blive taget stilling til EU-forfatningen.

Tradition for debat
»Vi har en tradition for en dyb og grundig debat, men først når der er et endeligt forslag, og det er der ikke endnu,« siger EU-ordfører Tove Videbæk.


Hun har selv – som det eneste nuværende medlem af Folketinget – skrevet under på det åbne brev til statsministeren, der kræver en uvildig undersøgelse af forholdet mellem den foreslåede EU-forfatning og den danske grundlov.


Selv om landsmødet ikke tager stilling til forslaget om en EU-forfatning, kan det godt komme til at træffe en beslutning af betydning for partiets stillingtagen.


Det er, om processen skal ske gennem en urafstemning blandt medlemmerne som den, der blev holdt i forbindelse med afstemningen om Amsterdam-traktaten i 1998.