ARTIKLER


EL: Vejledende folkeafstemning nu

Ti krav til forfatningen og en konkret tidsplan for, hvordan den danske befolkning skal tages med på råd om EU’s fremtid, er Enhedslistens svar på Konventets udspil.


Af Brigitte Alfter
5. september 2003

Send konventets udkast til forfatning til en vejledende folkeafstemning før regeringen forhandler det endelige resultat på plads. Det er Enhedslistens råd til regeringen forud for forhandlingerne om en EU-forfatning.

Folkeafstemningen skal holdes inden årets udgang. Dermed kommer forslaget lidt sent i forhold til de andre lande. Blandt andet har Tyskland og det italienske formandskab signaleret at de ønsker at være færdige med forhandlingerne inden årets udgang. Nogle af de mindre lande har dog arbejdet for en længere regeringskonference, og forfatningen ventes først skrevet under, når de nye EU-lande er med efter 1. maj næste år.

Når danskerne har sagt god for idéerne fra konventet, kan regeringen så forhandle med de andre lande, mener Enhedslisten. Hvis da ikke befolkningen har sagt nej til udkastet. Regeringen skal under alle omstændigheder sikre at undtagelserne bliver indarbejdet i den nye tekst.

Når alle EU-lande så har aftalt den nye forfatning, skal den til en bindende folkeafstemning. Først derefter kan Folketinget tage stilling til om der skal udskrives folkeafstemninger om de danske undtagelser.

Intet løst
EU-konventet har ikke løst sin opgave, mener Enhedslisten, der også foreslår ti konkrete krav, som Danmark bør arbejde for i regeringskonferencen.

  • Først og fremmest skal der ikke mere magt til EU: Danmark bør afvise de mange forslag om yderligere centralisering af magten, herunder forslaget om A- og B-kommissærer, yderligere magt til EU-formandskabet med en fast formand og udenrigsminister, indskrænkning af vetoretten og stemmeregler, der giver mere magt til de store lande.

  • Folketinget og de andre nationale parlamenter skal kunne stille forslag om at ophæve EU-retsakter, og de skal inddrages tidligt i lovgivningsprocessen, så de kan »ligestilles med lobbyisterne«

  • Kommissionen skal ikke have nær så meget magt i dens komitéer.

  • Miljø-, sundheds- og dyrevelfærdsgarantier.

  • EU’s offentlighedslov skal bygges på JuniBevægelsens forslag om at alt er offentligt, medmindre der i en særlig sag er vedtaget lukkethed.

  • Opfølgning på et tidligere forslag om kontrol med lobbyisters virksomhed – ligesom i USA.

  • Sager om menneskerettigheder skal behandles hos menneskerettighedsdomstolen og ikke hos EF-domstolen

  • Landene må selv bestemme om de vil have offentlig drift eller udlicitering af opgaver.

Enhedslistens ønsker