ARTIKLER


EU får rustningsagentur


Af Redaktionen
1. december 2003

Mandag den 17. november 2003 besluttede forsvarsministrene for de nuværende og fremtidige EU-lande, at der skal oprettes et rustningsagentur, som kan støtte EU’s forskning i våben, så den europæiske våbenindustri bliver mere konkurrencedygtig.


Agenturet vil formentlig blive oprettet i løbet af 2004, og det vil blive ledet af EU’s udenrigspolitiske repræsentant, Javier Solana.


I sin anbefaling af forslaget sagde den italienske forsvarsminister, Antonio Martino, at EU får for lidt ud af sine militære udgifter. Skønt man bruger halvt så mange penge som USA, har våbenindustrien kun 10 procent af den kapacitet, som industrien i USA har.


Danmark deltager ikke i agenturet på grund af det militære forbehold.