ARTIKLER


Hurra for udsættelsen

LEDER:


Af Sven Skovmand
1. december 2003

Takket være Socialdemokratiets protester ser det ud til, at Anders Fogh Rasmussen må opgive sin kongstanke om at holde den kommende folkeafstemning om EU-forfatningen samtidig med EU-valget den 13. juni.

Det kan man ud fra en demokratisk betragtning kun glæde sig over. Det betyder, at vælgerne slipper for at opleve en valgkampagne, hvor alle mulige spørgsmål blandes sammen. Og det betyder frem for alt, at der bliver tid til, at vælgerne kan nå at sætte sig ind i, hvad EU-forfatningen går ud på.

Det er dog næppe alene demokratiske overvejelser, der har fået Socialdemokratiet til at gå imod at holde de to valghandlinger samme dag. Det skyldes nok først og fremmest frygten for, at en dobbelt stemmeafgivning vil skade Socialdemokratiet og give Anders Fogh Rasmussen en mulighed for at gå ind i valgkampen i forbindelse med EU-valget - hvor han vil kunne genere den socialdemokratiske spidskandidat, Poul Nyrup Rasmussen.

Uanset hvad begrundelsen er, må man glæde sig over den. Og der er ingen tvivl om, at den vil gavne både Folkebevægelsen og JuniBevægelsen. EU-valget vil nemlig komme til at ske i skyggen af EU-forfatningen, der efter de hidtidige beslutninger skal underskrives i maj. Mange vælgere, som under normale omstændigheder ville stemme på deres traditionelle partier, vil uden tvivl føle sig tilskyndet til at stemme på lister, der går imod EU’s udvikling henimod en egentlig stat.

Det gør det sandsynligt, at de to bevægelser tilsammen kan fastholde de fire mandater, som de fik ved sidste valg - også selvom antallet af danske mandater falder fra 16 til 14.

Ja, hvem ved. Måske kan de endda få fem.