ARTIKLER


Hvad Anders Fogh ikke vil tale om

LEDER


Af Erling Böttcher
3. december 2003

I løbet af en uge har statsminister Anders Fogh Rasmussen holdt åbningstale for Folketinget, deltaget i åbningsdebatten,  deltaget i en forespørgselsdebat om EU-forfatningen, holdt møde med Romano Prodi samt afholdt pressemøde med det danske pressekorps i Bruxelles – med referatforbud (!)


Ingen af stederne tog Fogh det lille fy-ord – forfatning – i sin mund. Mange mener, at EU-forfatningen reelt er færdig, og at man stort set kun mangler at løse spaniernes og polakkernes krav om at fastholde den stemmevægt, de har fået i Nice-traktaten.


Netop EU-forfatningen vil han gerne undgå for meget snak om. Derfor er det bedre at få danskerne til at tale om undtagelser, om udlændingepolitik og om EU-medlemskab eller ej. Statsministeren og hans spindoktorer har besluttet, at forfatningsdebatten skal druknes i et kaos af en splittet opposition og uklare alternativer.


Samtidig kan statsministeren fejre sig selv som helten, hvorom folk samler sig. Fogh eller kaos!


EU-forfatningen (»den nye traktat«, citat Fogh) skal som bekendt til folkeafstemning i såvel Danmark og andre EU-lande til næste år. Hvornår og hvordan, ved ingen. Det holder Fogh for sig selv.


Måske vil vælgerne blive stillet over for en smørrebrødsseddel, hvad der kan skabe total forvirring, måske ikke. Valget afhænger ikke af saglig ekspertise, men lummer taktik og meningsmålingers udsagn om, hvilke undtagelser Fogh kan slippe af med.


Forfatningens indhold er åbenbart en bagatel, der knap er værd at tale om.