ARTIKLER


KRF: En forringelse af demokratiet i Europa

Kristeligt Folkeparti deltager ikke i forhandlingerne om regeringens udspil om forfatningen. Partiet har været skeptisk overfor selve idéen om at lave en forfatning, og resultatet har ikke ændret på denne skepsis – tværtimod.


Af Brigitte Alfter
5. september 2003

»Vi er meget skeptiske over for det udkast til en traktat, som EU-konventet har lagt på bordet. Derfor har vi meddelt statsministeren at vi ikke ønsker at stå bag det fælles danske udspil, som regeringen på baggrund af udkastet vil udarbejde sammen med socialdemokraterne og de radikale.«

Det sagde Kristeligt Folkepartis gruppeformand i Folketinget, Mogens Nørgaard Pedersen ifølge TV2 efter et møde med statsminister Anders Fogh Rasmussen.

»Vi har sagt til regeringen at den ikke kan regne med vor opbakning til deres udkast,« siger Nørgaard Pedersen til det ny NOTAT.

»Regeringens udspil kommer til at være meget tæt på konventets, som Tyskland og Frankrig vil køre igennem, som det er,« siger han og fortsætter:

»Det er en forringelse af demokratiet i Europa.«

Mindre demokrati og mindre indflydelse
Kristeligt Folkeparti har aldrig ønsket at udarbejde en EU-forfatning og var således fra begyndelsen skeptisk over for arbejdet i konventet. Gode forhandlinger kunne have ændret dette syn på sagen – men det faktiske forløb levede ikke op til partiets ønsker.

Status er, at der fra sidste landsmøde ligger en resolution mod forfatningen, siger Mogens Nørgaard Pedersen. Og det endelige udkast løser da heller ikke de problemer, der kunne have været løst:

»Der er mindre demokrati og mindre indflydelse til de små lande. Og det har vist sig at være meget vanskeligt at fordele kompetencen,« siger han.

Partiet har dog ikke taget stilling til den endelige forfatning.

»Det vil vi vente med til vi ved, hvordan traktaten kommer til at se ud i sin endelige udformning. Vi ønsker ikke på forhånd at tage stilling til en tekst, hvis indhold, vi ikke kender,« hed det i en pressemeddelelse fra Mogens Nørgaard Pedersen dagen efter mødet med statsministeren.

I stedet for forhandlingerne med regeringen vil partiet gå aktivt ind i debatten i løbet af efteråret, ikke mindst under forespørgselsdebatten i Folketinget i oktober.