ARTIKLER


Må være forsigtige


Af Redaktionen
1. december 2003

Miljøproblemerne spiller en vigtig rolle for den danske befolkning. Derfor lyttes der også til de uafhængige miljøorganisationer, når de udtaler sig om politiske spørgsmål.


Det kommende halve års centrale politiske spørgsmål er, om man ønsker en EU-forfatning (grundlov), der binder alle EU-medlemmer i en statslignende sammenslutning.


I den sammenhæng vil miljøets stilling kun være et blandt mange andre hensyn for en nej- eller ja-beslutning. Derfor er det vigtigt, at miljøorganisationerne er forsigtige med direkte eller indirekte at anbefale et ja eller nej ud fra en snæver opfattelse af enkeltområder inden for miljøsektoren.


Som det er illustreret med nogle eksempler ovenfor, er der store svagheder i EU’s miljøpolitik, og svaghederne forstærkes af, at EU i reglen prioriterer kommercielle interesser højest. Til trods for de mange velmenende hensigtserklæringer i forslaget til EU-forfatning rettes der ikke reelt op på denne svaghed i forfatningsforslaget.


Derfor bør miljøorganisationernes hovedopgave fortsat være at stille konstruktive forslag til gavn for miljøet og være kritisk over for den svage miljøpolitik i EU.


Det gavner ikke miljøet, hvis organisationerne stiller sig tilfreds med lappeløsninger og uambitiøse mål og midler. Det kan tværtimod være vildledende for en miljøbevidst befolkning.