ARTIKLER


Regeringskonference plaget af mange taler

Nåede ikke engang at finde ud af, hvad EU’s udenrigsminister skal lave


Af HONOR MAHONY, EUOBSERVER.COM
1. december 2003

Regeringskonferencen i Rom fik et dræbende forløb. Målet var at drøfte udkastet til en forfatning for EU, men mødet gik så langsomt, at det italienske formandskab følte sig tvunget til at finde en ny procedure.


Det skete, efter at 27 lande, formændene for Kommissionen og Parlamentet samt det italienske formandskab havde sagt, hvad de mente om traktatudkastet.


Med en taletid på fire minutter og endnu en gentagelse af de områder, som de enkelte lande var imod, blev talerækken uendelig lang.

Ny metode nødvendig
Målet med mødet var, at udenrigsministrene skulle drøfte de vanskelige spørgsmål om institutionerne, men de nåede ikke engang at få fastlagt hvilken rolle, den kommende udenrigsminister skulle spille.


På en efterfølgende pressekonference erkendte den italienske udenrigsminister, Franco Frattini, at man var bagud for tidsplanen og blev nødt til at se på, hvad der var galt ved fremgangsmåden.


Han sagde derpå, at det italienske formandskab i fremtiden vil fremlægge et dokument med særskilte spørgsmål som f.eks. »Hvad skal udenrigsministerens rolle være?«


Konklusionen af de enkelte regeringers tanker vil derefter blive sendt til alle de øvrige regeringer. Herved regner man med at kunne forhindre, at hver regering stædigt fremsætter sine egne synspunkter, og ingen kan finde ud af, hvordan debatten kan fortsættes.

Hvad man blev enige om
Frattini sagde også, at han på det næste møde for regeringscheferne i Bruxelles vil forelægge, hvad udenrigsministrene var blevet enige om.


Det blev her fastslået, at et flertal af lande var imod et særligt lovgivende ministerråd, og at antallet af faglige ministerråd skulle indskrænkes – uden at det dog skulle fastslås i forfatningen.

Polen og Spanien
Det italienske formandskab har sat  en snær frist for, hvornår arbejdet skal afsluttes – i midten af december. Derfor vil formandskabet stramme reglerne for debatten og forlange, at alle forslag til ændringer bliver forklaret, hvorpå man kan holde en afstemning om dem.


Frattini havde imidlertid ingen løsning på det mest presserende problem – Portugals og Spaniens krav om, at deres nuværende fordelagtige stemmeregler skal fastholdes med det antal stemmer, de fik efter Nice-traktaten.


En imødekommelse af dette krav vil kræve, at forfatningsudkastet ændres, og det vil de andre stater helst undgå.


Næste møde for udenrigsministrene finder sted den 14. oktober.

Artiklen er oversat af Sven Skovmand.

 

Ifølge Financial Times erklærede Italiens statsminister, Silvio Berlusconi, på mødet, at traktaten først skulle underskrives i maj 2004 – og at det ville ske i Rom.