ARTIKLER


Samler underskrifter på krav om Grundloven


Af Redaktionen
1. december 2003

Foreningen Grundlovsværn, der er kendt fra retssagen om Danmarks tiltrædelse af Schengen-konventionen, tager nu fat på forslaget til EU-forfatning.

Forslaget må efter foreningens mening enten afvises som uacceptabelt eller føre til en ændring af den danske grundlov.

Det skal ske efter paragraf 88, hvilket betyder, at der først skal vedtages et forslag til en ny Grundlov i Folketinget, hvorpå der skal afholdes valg og ske en vedtagelse af forslaget i uændret skikkelse af det nye Folketing.

Endelig skal der holdes en folkeafstemning, hvor mindst 40 procent af samtlige vælgere stemmer for forslaget.

Foreningen har nu indledt en indsamling af underskrifter til støtte for dens krav.
Opråbet og baggrundsmateriale fra foreningen kan findes på www.grundlovsvaern.dk