ARTIKLER


Tema: Forfatning

Vi skal stemme om den til næste år: EU's forfatning. Det politiske spil om den endelige tekst er i gang, og repræsentanter fra 25 regeringer skal fra den 4. oktober forsøge at nå til enighed. Notat sætter fokus på paragrafferne.


Af Redaktionen
18. september 2003

Unionen og Nationen

Om den nye forfatning og den danske Grundlov.

 

Folkets røst høres – nogle steder

I syv EU-lande ventes der en folkeafstemning om EU-forfatningen, tre af dem er dog foreløbig kun politiske løfter. En organisation kæmper for folkeafstemninger i alle lande – og har fået en del støtte fra prominente politikere.

 

Så lidt larm som muligt

Ja-partiernes taktik under regeringskonferencen om EU-forfatningen er, at Danmark skal larme så lidt som muligt og primært koncentrere sig om at få de fire danske undtagelser bragt helskindet over i forfatningen.

 

Fælles lov og orden

I en rigtig union adlyder borgerne de samme love, bliver overvåget og beskyttet af et fælles politi og dømt til de samme straffe, hvis de træder ved siden af loven. Det er ikke virkelighed endnu – men det er målet.

 

En hybrid med ambitioner - Konventets forslag til en EU-forfatning

Spørgsmål og svar om EU-forfatningen.

 

Status for forfatningen

De væsentligste elementer i det forslag til en forfatning for EU, som EU-Konventet barslede med efter knap 17 måneders tovtrækkeri.

 

Udenrigs- og forsvarsplaner deler EU

EU-forfatningen sikrer rammerne: Der er planer om en EU-udenrigsminister og et råd af landenes udenrigsministre. Et fælles forsvar og en fælles udenrigstjeneste er også undervejs. Lige nu melder landene ud om deres ideer til strukturerne – og her kommer den gamle uenighed op til overfladen igen.

 

Rettigheder som et problem

Rigtigt mange nye rettigheder til alle. Det kan vel kun være en god ting? Charteret om grundlæggende rettigheder bliver forfatningens anden del.

 

Den skal hedde Rom-forfatning

Der er ikke blot uenighed om tidsplanen for EU-forfatningen, der er også uenighed om tidsplanen for forhandlingerne. Flere af de store lande går ind for, at den bliver færdig til december, så det kan blive en Rom-forfatning – ligesom den første traktat hed Rom-traktaten.

 

EU-forfatning med alternativ fra mindretal

Der har været mange kritiske røster, mens EU-Konventet arbejdede, men til sidst skrev alle under. Fire medlemmer og fire suppleanter fik dog en mindretalsudtalelse igennem, hvor de stiller en række krav om mere demokrati. Tre af de otte underskrivere er danske.

 

En ordentlig debat, tak

Arbejdet er gjort – teksten er skrevet. Det næste års tid skal vi i Danmark diskutere den nye EU-forfatning, som Konventet har skrevet. Men hvordan ser de forskellige aktører på den kommende kamp på ord? det ny NOTAT har stillet fire aktører de samme spørgsmål.

 

Læs forfatningen i den danske oversættelse

 

Temanummer marts 2003

Vil den danske grundlov »visne hen« eller blive direkte underkendt? Lige nu bliver ordene til en ny EU-forfatning skrevet, mange interesser er på spil og magtkampene er hårde. »Når først det her er afsluttet, er det for sent,« advarede en britisk parlamentariker forleden, da magtspillet mellem EU og de nationale parlamenter var ridset op. det ny NOTAT ser på arbejdet med forfatningen i dette særlige temanummer.

Forfatning kan overhale grundloven

...og det skal foregå i Strasbourg

Hvem, hvorfor og hvordan

Uenighed om tidsplanen

Folkevalgte på vagt

Med Gud på vores side

Et folkevalgt gidsel

Bedre - men ikke godt nok

Ikke en kinamands chance

Splittet socialgruppe sender konfliktstof videre

Det oversete unionsborgerskab

Den europæiske magtkamp

Det oversete unionsborgerskab

 

DOKUMENTATION