ARTIKLER


Vi har muligheder nok uden for EU

Læserdebat


Af Edvard Wulff Pedersen
1. december 2003

Først vakte Torben Lund opsigt med nogle kritiske bemærkninger om EU, og dernæst sagde statsministeren, at der måske kunne være tale om at blive nødt til at gå ud af EU, hvis folkeafstemningen om den nye traktat ender med et nej.


Vi må overveje alvorligt, hvad vi skal gøre i det tilfælde. Fast står i alle tilfælde, at vi må søge samarbejde til forskellige sider, ikke mindst i Europa. Europæere er vi jo alle, og vi ønsker at være det, uanset hvad vi mener om den ene eller anden måde at være det på.


Lykkeligvis vil vi i dette tænkte tilfælde ikke være nødstedte.

EFTA og EØS
For det første er der det frihandelsområde, der hedder EFTA, og som Schweiz, Norge og Island er med i. Island og Norge er desuden med i den særlige ordning, der hedder EØS, hvad der betyder, at de to lande kan være med i så meget af EU, som de selv vil.


Man har kritiseret, at Norge læner sig for meget op ad EU, men dertil må siges, at det er den norske regerings egen skyld, for den har gjort det frivilligt.


I givet fald kan også vi komme med i EFTA, som vi var det indtil 1972. Så handler vi frit med andre lande, også med EU, og vi undgår nogle toldskranker, som nu fordyrer en del varer.


Også NATO var der før EU. En tid så det ud til, at USA ville lade Europa køre sit eget løb, men de tider er forbi. Ikke for vore blå øjnes skyld, men fordi USA ser sin fordel ved det. NATO kan altså erstatte EU’s »militære dimension«.

De andre organisationer
Siden er opstået OSCE – Organisationen for sikkerhed og samarbejde i Europa.

Den er næsten en tom skal, men så kan der jo fyldes indhold i den.


OSCE har ingen soldater og skal heller ikke have det, men den kan f.eks. bruges til at samordne landenes militære indsats med fredsbevarende styrker.


Måske kan der også inden for rammerne af OSCE etableres et udenrigspolitisk samarbejde, som er mindre forpligtende end det nuværende og kommende inden for EU. Også Europarådet lever en skyggetilværelse, men kan lives op. Dets beføjelser er nok lidt vage, men de kan jo øges, og det er dog et samarbejdsorgan.


Går vi uden for Europas grænser, har vi FN med alle dets underafdelinger. FN trænger tit til kritik, men er dog værd at støtte på en positiv måde.


Vi har muligheder nok for samarbejde.


Edvard Wulff Pedersen,
K.A. Hasselbalchsvej 46
3070 Snekkersten