ARTIKLER


Vil bevare forbehold


Af Redaktionen
3. december 2003

En meningsmåling fra Gallup i Berlingske Tidende den 4. oktober viser, at der er flertal for at bevare forbeholdene omkring det retslige samarbejde og unionsborgerskabet.


50 og 48 procent går ind for at bevare de to forbehold, mens kun 33 og 30 procent vil afskaffe dem.


Når det gælder det militære forbehold, er stillingen lige. 44 procent vil bevare det, mens 45 procent vil afskaffe det.


Kun forbeholdet omkring Euroen er der et klart flertal for at afskaffe – 57 procent mod 39. Men det må huskes, at der også var et flertal for at indføre Euroen, da Nyrup Rasmussen i 2000 besluttede at sende spørgsmålet til folkeafstemning.


Gallup har også spurgt om holdningen til Anders Fogh Rasmussens forslag omkring det retslige forbehold. Det får bred støtte. 54 procent går ind for det, mens kun 32 procent går imod.