ARTIKLER


Advarsel om manglende retssikkerhed

Det fremlagte forslag fra EU-Kommissionen kan få vidtgående virkninger i et land som Danmark. Statewatch advarer.
Af Brigitte Alfter
7. maj 2004

Hvis en irsk eller polsk kvinde får foretaget en abort i Danmark, vil irsk eller polsk politi fremover kunne beordre dansk politi til at ransage klinikken. Selv om der er andre retsregler herhjemme.

Det er perspektiverne i den foreslåede forordning om EU's bevisordre, hvis den går igennem Ministerrådet og Parlamentet, lyder vurderingen fra Steve Peers, der er lektor i jura ved Universitetet i Essex og har specialiseret sig i EU-ret.

Han har analyseret bevisordren om udlevering af materialer i kriminalsager og sammenholdt den med lignende dokumenter, som EU har vedtaget.

Flere advarsler

Parlamentet skal stemme om bevisordren næste uge. Men der er alvorlig kritik af forslaget, både fra den britiske borgerrettighedsorganisation Statewatch, der bygger sin kritik på Peers analyse, men også fra EU-Parlamentets udvalg vedrørende handel og retslige anliggender (JURI).

»Da EU's system som helhed ikke sikrer effektiv retsbeskyttelse af grundlæggende rettigheder, kan vi uden frygt for at blive modsagt sige, at dette beslutningsforslag kommer for tidligt,« lyder det i en anbefaling fra JURI til retsudvalget.

»Ethvert initiativ på dette område bør tage hensyn til behovet for at beskytte fundamentale rettigheder i stedet for alene at fokusere på målet om samarbejde mellem medlemsstater,« hedder det altså i JURIs rapport.

Men det ansvarlige udvalg – retsudvalget – går ind for forslaget og har sendt det til videre behandling med kun små rettelser.

Supplement til arrestordren

Bevisordren skal betragtes som et supplement til arrestordren, der i Danmark blev vedtaget i forbindelse med terrorpakken. Den skal simpelthen gøre det lettere for andre landes politi at skaffe beviser, lyder forklaringen fra EU-Kommissionen.

Danmark er et af de forholdsvis få lande, der allerede har indført arrestordren. Ordren betyder, at andre landes politi kan kræve en dansk statsborger udleveret til strafforfølgelse – principielt uden at Danmark kan forhindre det.

Arrestordren har været endog meget skarpt kritiseret herhjemme. Selv om den officielt blev indført for at bekæmpe terror, havde den første prøvesag, hvor en dansker blev udleveret til England, intet med terror at gøre. Manden var sigtet for selskabstømning.

Bør ændres

Statewatch og Peers oplyser også, at bevisordren kan tvinge Danmark til at udlevere beviser eller gennemføre ransagninger i sager, der efter dansk lov ikke vil give mulighed for så drastiske indgreb.

Peers nævner i denne sammenhæng, at det i Tyskland er kriminelt at benægte, at drab på jøderne har fundet sted i det tredje rige. Det er ikke kriminelt at benægte det hverken i England eller Danmark.Steve Peers mener også, at der tages for lidt hensyn til den nationale suverænitet og sikkerhed.

Desuden skal den berørte person informeres, og den pågældendes retssikkerhed må ikke krænkes, når sagen kommer for retten i den anden stat, mener altså Peers og Statewatch.

Kommissionens forslag

http://www.europarl.eu.int/meetdocs/committees/libe/20040317/com_com(2003)0688_da.pdf

Kommissionens forklaring

http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.gettxt=gt&doc=IP/03/1549|0|RAPID&lg=EN&display=

Parlamentets holdning (opdateres inden afstemningen næste uge)

http://www.europarl.eu.int/meetdocs/committees/libe/20040317/519197DA.pdf