ARTIKLER


A.P. Møller må ikke begunstiges

Aftalen om Nordsøen med A.P. Møller vil muligvis af EU blive opfattet som forskelsbehandling.
Af Sven Skovmand
20. maj 2004

Ifølge EU-jurist Peter L. Vesterdorf fra Håndværksrådet indeholder aftalen med A.P. Møller en bestemmelse, som af EU vil blive fortolket som mulig forskelsbehandling, skriver Ugebrevet A4 8.12.2003

Det er bestemmelsen om, at kommende regeringer skal give A.P. Møller erstatning, hvis skatten på olien fra Nordsøen sættes i vejret.

EU vil kræve, at alle andre olieselskaber får samme ret, hvis de borer i de dele af den danske undergrund, som A.P. Møller ikke har eneret på.

Indtil nu er der kun fundet begrænsede mængder olie og gas i disse områder. Men hvis det ændrer sig, kan det blive dyrt for Danmark, at man ikke må sætte skatten i vejret.