ARTIKLER


Bevisordre får hård dansk kritik

Danske myndigheder er stærk kritiske over for forslaget om at skulle efterkomme andre landes krav om at udføre ransagninger, og at udlevere beviser over grænserne.
Af Staffan Dahllöf
27. december 2004

Rigsadvokaten mener ikke at Kommissionens argument for en ”fælles europæisk bevissikring” passer.

Foreningen af Politimestre i Danmark mener at de eksisterende retshjælpskonventioner fungerer godt nok.

Advokatrådet advarer imod at udlevere beviser i retssager uden selvstændig prøvelse af danske myndigheder.

Og Instituttet for Menneskerettigheder påpeger at forslaget gør det yderst vanskeligt for borgere at forudsige sin retsstilling i forhold til indgreb i retten til privatlivet.

De er nogle eksempler på de kritiske bemærkninger som justitsminister Lene Espersen havde med i bagagen til rådsmødet med sine kolleger den 2.-3. december 2004.

Espersen skeptisk

Forslaget om fælles bevisordre kommer i forlængelse af den allerede besluttede fælles arrestordre. Den beslutning gør det muligt at udlevere personer til et andet EU-land, selv om der ikke er tale om en handling, der er strafbar i personens hjemland.

Formålet med begge rammeafgørelser er at få etableret det såkaldte område med frihed, sikkerhed og retfærdighed – et slags indre marked på det strafferetlige område.

Forslaget om fælles bevisordre har ikke tidligere været til diskussion på ministerrådsniveau.

Justitsminister Lene Espersen har tidligere udtalt at hun er ”særdeles skeptisk” til forslaget.

Justitsministerrådet som også skal diskutere registrering og opbevaring af oplysninger om teletrafik (se artikel øverst på siden her) finder sted efter at NOTAT er gået i tryk.