ARTIKLER


Danmark magtesløs overfor stråforkorter

EU har indført grænseværdi for, hvor meget stråforkorter, der må være i brødet, og så kan Danmark ikke gøre noget.
Af Brigitte Alfter
18. juni 2004

Selv om både landbrugets top og danske politikere helst så de såkaldte stråforkortere helt væk fra danske marker, kan de ikke indføre regler imod giftstofferne, skriver Politiken.

EU har indført en grænseværdi for, hvor meget stråforkorter der må være i det brød, vi spiser, derfor kan danske politikere ikke kræve, at landmændene holder op med at bruge det.

Der er mistanke om, at giften skader menneskers og dyrs evne til at forplante sig, hvorfor danske landmænd allerede siden slutningen af 80’erne er blevet frarådet at fodre svin med korn sprøjtet med stråforkorter.