ARTIKLER


Danmark siger ja til fælles fingeraftryksregister

Danmark siger nu ja til at deltage i det fælles register med fingeraftryk for asylansøgere.
Af Ib Roslund
17. oktober 2004

Danmark er nu for alvor på vej ind i EU's ordning med et fælles fingeraftryksregister for asylansøgere. Ordningen er omfattet af det danske retsforbehold, så derfor har Danmark hidtil stået udenfor.

Integrationsminister Bertel Haarder (V) fremsætter næste uge et lovforslag, der betyder dansk deltagelse i fingeraftryksregisteret Eurodac og Dublinforordningen, oplyser Politiken 5.10.2004.