ARTIKLER


Døde køer kan skade gensplejsning

Landmand i Hessen fodrede i fem år sine dyr med gensplejset foder. Deres død gjorde ham til indædt fjende af teknikken. Kommissionen forsøger smutvej.
Af Sven Skovmand
17. maj 2004

Siden 1999 har EU opretholdt et moratorium – en tænkepause – med hensyn til nye génsplejsede planter.

Pausen blev indført af Kommissionen, og tanken var, at den kun skulle vare tre år, til man havde fået retningslinjer på plads for brugen af den nye teknik.

Når pausen stadig opretholdes, skyldes det, at fem lande forhindrer, at Kommissionen kan få gennemført en lov om génsplejsede produkter. Det er Frankrig, Italien, Grækenland, Danmark og Luxembourg.

EU er imidlertid under et stærkt pres udefra for at tillade génsplejsningen. Presset kommer især fra USA og fra Verdenshandelsorganisationen WTO.

En tysk landmand og hans køer kan dog komme i vejen for en ændring.

Fik gratis såsæd

Landmanden hedder Gottfried Glöckner, og han driver en gård med 60 malkekøer i Hessen. Indtil for nylig var han en glødende tilhænger af génteknologien. I dag er han en lige så indædt modstander, oplyser det tyske ugeblad »Der Spiegel« i sit nummer for 5. januar 2004.

Glöckner modtog i 1997 gratis gensplejset såsæd til majs fra den schweiziske koncern »Syngenta«, og blev så begejstret, at han efterhånden gik over til at bruge stadig mere génmajs som foder. Majsen var nemlig udstyret med et gén, der beskyttede mod insektangreb og dermed gjorde det mindre nødvendigt at sprøjte.

De syge køer

I de første år gik alt, som det skulle. Majsen trivedes, og det samme gjorde køerne. Men i januar 2001 begyndte det at gå galt. Flere køer fik diaré, og der kom blod i mælken. I maj og juni 2001 døde fem af køerne.

Ingen kunne forklare dødsfaldene, men som tiden gik, blev Glöckner mere og mere overbevist om, at de skyldtes den génsplejsede majs. I februar 2002 holdt han op med at bruge majsen som foder, og han gik derefter i gang med en større undersøgelse af, hvad der var sket.

Over tre år brugte han mere end 70.000 kroner på sine undersøgelser, og det stod til sidst klart for ham, at majsen var den skyldige.

I dag samarbejder han ikke længere med »Syngenta«, men med Greenpeace, og i december 2003 var han medlem af en delegation, der rejste sagen over for det ansvarlige udvalg under EU-Kommissionen.

Var først med kogalskab

Ifølge Der Spiegel går 80 procent af tyskerne imod tanken om gensplejset foder. Alligevel ønsker den tyske regering at afskaffe stoppet for udvikling af teknikken, og det er ikke sikkert, at Spiegels artikel kan få den til at ændre holdning.

Man skal dog ikke undervurdere Der Spiegels betydning. Det var således det første blad, der slog alarm over kogalskaben i England – længe før sagen for alvor blev kendt i offentligheden.

Under alle omstændigheder vil bladets artikel styrke modstanderne af den problematiske teknologi.