ARTIKLER


De forskellige oversættelser

EU-forfatningen er oversat forskelligt i de forskellige lande påpeger lektor i Jyllands-Posten.
Af Hans Hauge
12. juni 2004

Lektor Hans Hauge, Århus, gør i Jyllands-Postens kronik den 8.6.2004 opmærksom på et hidtil overset problem ved EU-forfatningen: den er oversat forskelligt.

»Der eksisterer efter alt at dømme ikke en original, som de forskellige udgaver er oversat fra. Meget tyder på, at dele af den danske udgave på visse steder er oversat fra engelsk, mens andre dele tyder på, at den er oversat fra fransk.

Sagen er: der står ikke det samme i de forskellige landes udgaver. Det kunne være, fordi konventet har haft en idé om, at der er så store kulturelle forskelle mellem landene, og at man derfor har tilpasset forfatningen til de enkelte landes smag, ligesom man gør med mad. Eller også har man det syn på oversættelse, at man aldrig kan oversætte fuldstændigt. Eller også er det sjusk...«