ARTIKLER


En bog, der er båret af velgørende vrede

Anmeldelse af bogen »Kan man have to grundlove?«, der er redigeret af Sonia Dahlgaard.
Af Sven Skovmand
16. maj 2004

»Det kan blive sidste gang, politikerne er tvunget til at spørge vælgerne om afgivelse af suverænitet til EU.«

Sådan skriver Sonia Dahlgaard i forordet til bogen »Kan man have to grundlove?« som hun har skrevet sammen med syv andre: den konservative advokat Rolf Dane, sognepræst Katrine Winkel Holm, det tidligere folketingsmedlem Bjørn Elmquist, forfatteren Ebbe Kløvedal Reich, mag. art. Monica Papazu, folketingsmedlem for Kristendemokraterne Tove Videbæk og sognepræst Helge Rørtoft-Madsen.

Flere af disse folk har igennem mange år været tilhængere af EU, men EU's udvikling og især den nye EU-forfatning bekymrer dem.

Det gælder også Ebbe Kløvedal Reich, der ellers i en periode har arbejdet for et mere folkeligt og demokratisk EU.

»Der skal ikke megen fantasi til at forestille sig, at den danske folkeafstemning om den kommende EU-forfatning vil blive den absolut sidste chance for at sikre, at folkets ru, direkte stemme også vil kunne høres i fremtiden. Hvis det skulle komme dertil, må man som demokratisk sindet dansker håbe på, at chancen bliver brugt til at stemme nej,« skriver han.

Hvad Martin A. Hansen sagde

Men Sonia Dahlgaard nøjes ikke med nulevende medforfattere. Hun citerer også, hvad Martin A. Hansen skrev om Jyske Lov i »Folkets Danmarkshistorie« Og læs bare dette afsnit:

»Men den bedste og dyreste lov, vi har, hedder Grundloven. Navnet fortæller, at den er grunden, stenene, cementen, fundamentet under lovenes hus. Hvis grunden skrider under huset, er det galt fat. Hvis Grundloven bliver taget fra os, hvis den bliver sat ud af kraft, eller hvis vi selv svigter og glemmer den, så mister vi noget af det kostbareste og værdifuldeste, som vi danske ejer...«

Koster kun 100 kroner

Sonia Dahlgaard har ære af denne bog, hvori hun selv har skrevet et særdeles læseværdigt kapitel – båret af en velgørende vrede over det, politikerne søger at gennemføre.

Bogen kan kort og godt anbefales på det varmeste. På dens 88 sider er der et væld af gode argumenter imod EU-grundloven. Den er udgivet af forlaget Vindrose og koster kun 100 kroner.