ARTIKLER


Eorsikringsselskaber protesterer

EU forlanger, at kvinder og mænd skal betale lige meget for forsikringer
Af Sven Skovmand
7. juni 2004

EU går ind for kønsmæssig ligestilling og Kommissionen ønsker nu også, at det skal gælde forsikringer.

Det protesterer forsikringsselskaberne voldsomt imod, og de mener, at de har grund til at gøre det.

Kvinder lever længere end mænd. Derfor mener forsikringsselskaberne, at det skal være dyrere for kvinderne at tegne visse typer af forsikringer, hvor levealderen har betydning for udbetalingerne.

Det omvendte forhold gør sig gældende med bilforsikringer, hvor kvinder har langt færre ulykker end mænd og derfor bør betale mindre.

Indtil videre tyder alt dog på, at Kommissionen fastholder sin beslutning. Den vil dog tillade en overgangsperiode på otte år, hvor forsikringsselskaberne kan fastholde deres nuværende praksis.