ARTIKLER


EU-forslag støtter medicinalindustrien

Kopiproducenterne hævder, at det vil forøge udgifterne til medicin med over en milliard. Der er dog usikkerhed om beløbet
Af Sven Skovmand
7. juni 2004

Amternes udgifter til medicin steg fra 1995 til 2002 fra 3,5 til 5,7 milliarder kroner – altså tæt på en fordobling. Og et nyt EU-direktiv vil få dem til at stige yderligere.

Direktivet fastlægger nemlig, at den såkaldte beskyttelsestid skal være ti år, hvor den i dag i Danmark kun er seks år.

Beskyttelsestiden er den tid, der går, fra et medicinsk præparat bliver godkendt i Danmark, og til det bliver tilladt at kopiere det.

Fremstillerne af medicinen får altså fire år ekstra til at kræve en høj pris for deres medicin, idet de først efter ti års forløb udsættes for konkurrence.

Da kopimedicin i reglen er langt billigere end den originale medicin, vil den ændrede regel derfor medføre ekstra udgifter.

Kopiproducenternes forening anslår den ekstra omkostning til at blive 1,3 milliarder kroner om året.

Ikke den eneste beskyttelse

Det er dog ikke sikkert, at beløbet bliver så højt. De seks års beskyttelse er nemlig ikke den eneste beskyttelse, medicinen har.

Så længe patentet for medicinen gælder, er medicinen fuldt beskyttet. Og patentet løber over 20 år.

Man regner normalt med, at der går ti år, fra et patent er godkendt, og til det kan udnyttes. I en sådan situation vil EU's nye regel ikke have betydning.

EU-direktivet beskytter først og fremmest den medicin, der er længe om at blive godkendt og for eksempel først kan blive solgt 12-13 år efter udstedelsen af patentet.

Det er derfor vanskeligt at fastslå, hvad reglen vil koste. Men amterne vil uden tvivl kræve flere penge, når de til næste år skal have forhandlinger med regeringen.