ARTIKLER


EU-støttet dansk mælk ødelægger ulandshjælp

Med Arla i spidsen dumper EU's mejerier store mængder mælkepulver i Den Dominikanske Republik og ødelægger økonomien for de lokale landmænd.
Af Solveig B. Berner
1. juli 2004

Med danske Arla i spidsen dumper de store mejerier i EU hvert år tusinder af tons mælkepulver i Den Dominikanske Republik i Caraibien. Hjulpet godt på vej af EU-støtte på op mod 8000 kr. pr. ton sælges pulveret så billigt, at det udkonkurrerer de lokale landmænd, skriver Jyllands-Posten.

Samtidig har andre afdelinger i EU brugt over 23 mio. euro på et landudviklingsprojekt, der blandt andet skulle støtte den lokale mælkeproduktion. Projektet virkede: Den lokale mælkeproduktion steg voldsomt.

Mælken kunne bare ikke sælges på grund af konkurrencen fra det EU-støttede, importerede mælkepulver. Derfor har mindst 20.000 lokale mælkeproducenter forladt erhvervet, vurderer myndighederne i Den Dominikanske Republik.

Sagen har fået Enhedslistens EU-ordfører Keld Albrechtsen til at reagere. Partiet kræver at eksportstøtteordningerne hurtigst muligt fjernes fra EU's budget.

En folketingsbeslutning den 5. november i år om disse landbrugsordninger hindrer dog regeringen i at handle. Sammen med Socialdemokratiet og de radikale fik regeringen vedtaget en beslutning, der siger, at EU's eksportstøtte skal »udfases« i forbindelse med WTO-forhandlingerne. Dette kan tage år.

Derfor stiller Enhedslistens følgende spørgsmål til fødevareminister Mariann Fischer Boel i Folketingets spørgetid:

»Vil regeringen sammen med Enhedslisten være med til at søge folketingsvedtagelsen om EU's landbrugsstøtteordninger ændret, således at regeringen får mulighed for at arbejde for en hurtig afvikling af EU's eksportstøtteordninger, herunder en afvikling, der ikke skal afvente forhandlinger i WTO – og vil ministeren på det næste møde blandt EU's fødevareministre fremlægge et konkret forslag om fjernelse af eksportstøtteordningerne fra EU's budget?«