ARTIKLER


EU svækker sin egen kritik af Tyrkiet EU svækker sin egen kritik af Tyrkiet

EU har sat det kurdiske parti Kongra-Gel på listen over terroristorganisationer, skønt partiet går imod væbnet kamp og ikke kræver en kurdisk stat. Danmark har et medansvar
Af Staffan Dahllöf
6. maj 2004

Leyla Zana er blevet symbol på Tyrkiets manglende opfyldelse af menneskerettigheder.

Hun og tre andre kurdiske politiker blev i 1994 dømt til 15 års fængsel for støtte til det daværende PKK – Det Kurdiske Arbejderparti, som førte en væbnet kamp mod den tyrkiske regering.

Da en sikkerhedsdomstol i Ankara i sidste uge genoptog sagen, blev resultatet, at de fire kurdere skal aftjene hele deres straf. Dagen derpå blev den afgørelse fordømt af EU-parlamentet.

Men EU har problemer med sin argumentation, påpeger Bent Hindrup Andersen fra JuniBevægelsen, som fulgte retssagen i Ankara.

»Nu gælder det om få taget kurderledernes parti Kongra Gel af EU's terrorliste. Ellers beder man i realiteten Tyrkiet om at løslade terrorister,« siger han.

Nye partier

PKK, som Leyla Zana beskyldes for at støtte, har stået på EU's liste over terroristorganisationer siden maj 2002, et halvt år efter at listen blev oprettet.

PKK blev imidlertid opløst, og i november 2003 oprettedes et nyt kurdisk parti. Det fik navnet Kongra-Gel – Den Kurdiske Folkekongres.

Kongra-Gel gik i modsætning til PKK ikke ind for væbnet kamp, og man krævede heller ikke en selvstændig kurdisk stat. Men de tyrkiske myndigheder hævder, at Kongra-Gel blot er en videreføring af PKK. Derfor fastholdt domstolen i Ankara fængselsdommen over de fire kurdere.

Og de får faktisk støtte fra EU. For den 2. april i år satte EU lighedstegn mellem Kongra-Gel og PKK og optog derfor Kongra-Gel på sin liste over terroristorganisationer.

Som Sinn Fein i Nordirland

Der er klare politiske bånd mellem det tidligere PKK og Kongra-Gel. På Kongra-Gels hjemmeside er der for eksempel flere henvisninger til fængslede tidligere PKK-leder Abdullah Öcelan. Men det betyder ikke, at der er tale om en terroristorganisation.

»Man kan sige, at Kongra-Gel forholder sig til PKK som det irske parti Sinn Fein til IRA,« siger Bent Hindrup, som mener, at EU´s terrorstempling af Kongra-Gel er et resultat af amerikanske ønsker.

Bent Hindrup peger på, at beslutningen om at udnævne Kongra-Gel til en terrorristorganisation er truffet efter indstilling fra en arbejdsgruppe, hvor hvert medlemsland har tre deltagere. Da beslutningen er sket enstemmigt, har den danske regering derfor et medansvar for den.

Afskaffes domstolen

Dommene i Ankara er som nævnt blevet stærkt kritiseret, men måske vil sikkerhedsdomstolen snart blive afskaffet. Det er i hvert fald indstillingen hos regeringspartiet AKP, der om kort tid vil fremsætte et forslag herom.

AKP har flertal i Parlamentet, men da afstemningen er hemmelig, kan det ikke med sikkerhed siges, hvordan den vil falde ud.

Hjemmeside-boks

EU´s terrorliste omfatter efter den seneste opdatering 45 enkelt personer og 36 organisationer. Den kan læses i den officielle publikation EU Tidende fra den 3 april i år (http://europa.eu.int/eur-lex ).